Mot rasisme i Østfold

Østfold fylke intensiverer arbeidet for å forhindre rasisme i tiden fremover.

Blant forslagene:

* Et nytt utvalg skal finne ut hvordan man kan øke rekrutteringen av folk med annen kulturbakgrunn i fylkeskommunen

* Fylkeskommunens kompetanse innen flerkulturelle temaer skal kartlegges

* Seminar «i global forståelse» skal arrangeres

* Strategier for flere lærlingplasser for ungdommer med annen kulturbakgrunn skal vurderes

Dette er bare et lite knippe av de mange tiltakene som er nedtegnet i fylkeskommunens forslag til handlingsplan mot rasisme.

Siden SV tok initiativet da de i fjor forlangte at Østfold blir rasismefri sone, har en gruppe politikere jobbet frem den omfattende planen med antirasistiske tiltak, skriver Fredrikstad Blad.