NHO inn i pilotprosjekt for mindreårige flyktninger

 
Foto: Claudio Castello
Deltakere i NHOs Global Future-prosjekt inviteres nå inn av Hordaland Røde Kors som ressurspersoner i arbeidet med integrering av flyktninger.
0Shares

– Via Global Future-mentor Kathleen Mathisen, Vice President HR i DOF Subsea, har vi fått mulighet til å bidra i dette spennende pilotprosjektet i Hordaland, sier leder for alumninettverket, Global Future Venneforening i Hordaland, James Hosea til nho.no.

 
Foto : nho.no

Prosjektet går i regi av Røde Kors og Utlendingsdirektoratet og skal utformes av ungdom.

– Men ungdommen trenger gode rollemodeller, strukturerte og inspirerende mentorer og ressurspersoner med erfaring som kan veilede og hjelpe dem med gjennomføringen av dette pilotprosjektet. Her ønsker vi å bidra med vår kunnskap og erfaring, sier han videre.

Flerkulturell komptansepool
Global Future Venneforening Hordaland, ble opprettet i Bergen våren 2015 for både deltakere og mentorer.

Med Global Future har NHO som mål å skaffe bedriftene og næringslivet tilgang på den beste kompetansen. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet for å stå bedre rustet i den globale konkurransen, og å synliggjøre rollemodeller for flerkulturelle for øvrig.

– At våre Global Future-deltakere nå inviteres inn i pilotprosjektet for å være nettopp ressurspersoner og rollemodeller, viser at vi igjen har nådd programmets målsetting, sier prosjektleder i NHO, Kjersti Granaasen.