Utenlandsopphold gir mindre barnetrygd

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Regjeringen har vedtatt å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder. 
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Forslaget har vært ute på høring og ble vedtatt i statsråd fredag sist uke. Regjeringen tar sikte på at reglene trer i kraft fra 1. juli. 

– Kommuner med høy andel elever med innvandrerbakgrunn ba regjeringen om tiltak for å motvirke langvarig skolefravær. Jeg er enig i at det er et problem at skolebarn sendes ut av landet over en lengre periode og dermed mister verdifull undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til regjeringen.no.

 
Foto : Ilja C. Hendel

Har betydning for foreldrenes utenlandsopphold
Statsråden viser til en rapport fra Institutt for Samfunnsforskning om barn med oppvekst i flere land som viser at barn med lengre utenlandsopphold kan slite faglig og sosialt når de kommer tilbake til Norge. 

– Barnetrygden er et økonomisk bidrag som kan ha betydning for foreldrenes beslutning om utenlandsopphold. Foreldre som velger langvarige utenlandsopphold for sine barn er ikke alltid oppmerksom på at dette kan ha negative konsekvenser for barna, sier Horne.