Uspiselig innvandrerlapskaus fra TV2

Den desidert største gruppen i TV2s statistikk over det de kaller for «sexdømte», er selvfølgelig etniske nordmenn (301).
Foto: Roberto Al
Har disse nasjonalitetene noen felles trekk som kan knyttes til de kriminelle handlingene de er dømt for? Eller er det slik å forstå at det å være innvandrer er i seg selv en anerkjent påvirkningsfaktor for kriminalitet
0Shares

TV2 kom nylig med et oppslag om at hver fjerde person som er dømt for seksualforbrytelser i Norge i 2015, har innvandrerbakgrunn. Statistikken kommer fra en kartlegging der journalister har sett på lovbryterne etter alder, fylke, statsborgerskap og innvandrerbakgrunn.

Den generelle geografiske fordelingen og aldersfordelingen er interessant lesing, men de sensasjonssøkende overskriftene om folk med en annen nasjonalitet enn norsk er både direkte misvisende og bidrar lite til utviklingen av et forebyggende perspektiv på denne type kriminalitet.
TV2s profilering av resultatene er nok mest interessant for folk som gjerne vil fremstille Norge som et land som består av de norske og de andre – oss og dem. Det er lite nyansert.

Innvandrerbefokningen er ingen homogen gruppe, men består av 800 000 mennesker fra over 220 nasjoner.

Det er verdt å nevne noen av nasjonalitetene som er representert blant de dømte, som ble publisert på nettsidene til Utrop, Norges største flerkulturelle avis: Afghanistan, Algerie, Bhutan, Brasil, Colombia, Eritrea, Etiopia, Hellas, Hviterussland, India, Irland, Island, Jamaica, Jordan, Kamerun, Kongo, Liberia, Libya, Makedonia, Marokko, Mexico, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Romania, Russland, Rwanda, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Tsjetsjenia, Tyskland, USA og Vietnam. Alle verdenshjørner er representert.

TV2 har valgt å samle alle disse 51 forskjellige nasjonalitetene og kulturene i én fellesgruppe, uten å stille det høyst relevante spørsmålet: har disse nasjonalitetene noen felles trekk som kan knyttes til de kriminelle handlingene de er dømt for? Eller er det slik å forstå at det å være innvandrer er i seg selv en anerkjent påvirkningsfaktor for kriminalitet – og gjelder om du er fra Bhutan, Peru, Tyskland, Somalia eller USA?

Den desidert største gruppen i TV2s statistikk over det de kaller for «sexdømte», er selvfølgelig etniske nordmenn (301). Den nest største gruppen er folk fra Irak (10) – dette tilsvarer 0,03 % av de 30 000 irakerne som bor i landet. Norges desidert største og samtidig nyeste innvandrergruppe er nesten fraværende i statistikken. Ifølge SSB bor det nesten 100 000 mennesker fra Polen her i landet. Kun 1 – én – person er dømt for en seksualforbrytelse i 2015.

Videre viser det seg at kartleggingen inkluderer ikke bare “innvandrere”, men også norske statsborgere som opprinnelig er født i utlandet, og norske statsborgere som er født i Norge med foreldre som har familierøtter i utlandet. TV2 har allerede beklaget at minst et adoptivbarn også ble inkludert. Merkelig nok ble denne personen også navngitt på tv-kanalens nettsider.
Forskningsbasert er den ikke – heller en usmakelig lapskaus som gjør hele kartleggingen nokså uspiselig.

Det er en viss sannhet i de berømte ordene til forfatteren Mark Twain: “Det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk”.