For få bosettingsklare flyktninger

 
Foto: Scanstock
Tilstrømmingen av flyktninger er høy, men det tar tid å behandle asylsøknadene.
0Shares

Nå er Nasjonalt utvalg for bosetting bekymret for at det ikke blir nok flyktninger å bosette, før det blir altfor mange mot slutten av året, melder imdi.no.

– Regjeringen bør opprioritere raskere saksbehandling av asylsaker med sannsynlighet for innvilgelse de nærmeste månedene, for å sikre at kommunene får tilstrekkelig tilgang på bosettingsklare flyktninger, slik at den økte kapasiteten i kommunene kan benyttes fullt ut, står det i en uttalelse fra utvalget.

Får ikke bosatt flyktninger
1. februar var det kun 840 bosettingsklare flyktninger i norske mottak. Kommunene ble allerede i fjor informert om at det ville være få å bosette ved starten av året, og at trykket vil komme først andre halvår.

Utvalget er nå likevel redd for at kommuner som står klare med boliger, norskopplæring og introduksjonsprogram ikke får flyktninger bosatt.

– Mange kommuner har dimensjonert opp kapasiteten for å bosette på et vesentlig høyere nivå gjennom hele året, og det er utfordrende å bosette veldig få ved starten av året og veldig mange på slutten av året, heter det i uttalelsen fra utvalget.

Ved årets start hadde UDI 24 000 ubehandlede asylsaker. UDIs medlem i nasjonalt utvalg for bosetting valgte å reservere seg fra uttalelsen, ifølge imdi.no.