Én av seks med norsk adresse er innvandrer

Segrering har ikke økt i Oslo som helhet, viser undersøkelse
Foto: Flickr
Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den yngste innvandrergruppa er somaliere, den største gruppa totalt er øst-europeere og det er størst økning av syrere.
0Shares

Rundt 850.000 innvandrere og etterkommere tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen – eller én av seks. I Oslo er andelen dobbelt så høy med 33,3 prosent, som er altså hver tredje innbygger, skriver Dagbladet.

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land. 

Antallet med minoritetsbakgrunn av ulike slag økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), noe som tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Veksten er størst blant nynakomne fra asiatiske og afrikanske land, ifølge tallene fra SSB. Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i denne statistikken.

Stor andel skolebarn blant somaliere
Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500. 

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år. 

 
Foto : Skjermdump/ssb.no

Flest øst-europeere, syrere økt mest
I løpet av 2015 ble det 4800 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen, noe som er den minste tilveksten av polakker siden 2005. De er fortsatt den klart største gruppen her i landet med 95.700 personer, og utgjør nesten 14 prosent av innvandrerne. 

Den nest største gruppen innvandrere er litauere, med 37.400 bosatte, og den største baltiske nasjonen har dermed i løpet av 2015 gått forbi våre svenske naboer som nå ser ut til å stabilisere seg rundt 37.000. Den fjerde største gruppen er somaliere, med 28.300 bosatte. 

Innvandrere fra Syria har hatt den kraftigste tilveksten blant innvandrergruppen. Ved inngangen til det nye året var det registrert 9700 innvandrere fra Syria, mens det tilsvarende tallet var 5400 året før.