– Vi tamiler har bidratt mye til det norske samfunnet

Ingen vil gi ut bok om tamilenes historie i Norge

Umapalan Sinnadurai utgir sitt bokverk om tamilenes historie på eget intiativ. Kun Kulturrådet har hjulpet finansielt med layout, oversettelse og trykk til norskutgaven.
Foto: Claudio Castello
Tamilenes 60 år lange historie i Norge er dokumentert og foreligger nå som bok. Men ingen norske forlag ønsker å gi ut boka, som er skrevet av forfatter Ummapalan Sinnadurai.

I dag har Sinnadurai og hans nærmeste medhjelpere invitert til en samling på Lørenskog, hvor norsk-tamiler fra nært og fjernt skal feire lanseringen av boka “Tamilenes liv og historie i Norge”.

Veien til utgivelse har imidlertid vært langt og brokete, og ingen forlag har påtatt seg oppgaven med å gi ut en bok om en innvandrergruppe som omfatter over 15.000 personer (innvandrere og etterkommere) og har en 60 års historie i Norge.

– Jeg har snakket med to forlag, og en bekjent av meg som i alle disse årene har samarbeidet med meg på dette prosjektet, snakket med tre andre. Problemet har ikke vært manglende interesse for temaet, men vilje til å ta risikoene med kostnader knyttet til trykk og distribusjon.

Vi har brukt mye tid og ressurser på et særdeles viktig dokumentasjonsarbeid.

200 per bok
Et av forlagene Sinnadurai var i forhandlinger med, krevde 200 kroner i trykkpris per bok.

– For oss har målsetningen vært å gi 500 eksemplarer av den norske utgaven, noe som ville bety en totalkostnad på 100.000 kroner med en slik pris bare for trykk. Det er like mye som hele støtten vi har fått fra Kulturrådet til dette prosjektet. Kostnadene har vært en av hovedårsakene til at bokprosjektet har tatt såpass lang tid. Nå er det godt å vite at vi snart er i mål.

Egentlig skulle bokprosjektet handle om de femti årene fra 1956, da den første tamilen, som jobbet i norsk skipsfart, satte sine føtter på norsk jord, og fram til 2006.

– Men så har jo ting tatt tid, og vi har heller endt opp med et 60-årsprosjekt, konstaterer han.

En mulig løsning når det gjelder trykking kan imidlertid være i sikte. Forfatteren vurderer å utgi boken selv.

– Akkurat nå forhandles det med et polsk trykkeri, noe som vil redusere trykkekostnadene betydelig. Jeg håper dette går i boks før lanseringen.

Gir ut på norsk og tamilsk
Boken gis ut både på norsk og tamilsk. Utgaven på norsk har altså fått støtte fra Kulturrådet til oversettelse, samt 50.000 fra Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFFO).

Selv er han overbevist om at dette vil gå veien, alle utfordringer til tross.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på et særdeles viktig dokumentasjonsarbeid. Vi tamiler har bidratt til det norske samfunnet og til norsk innvandringshistorie på mange ulike måter. Vi har dessverre ikke vært gode nok til å arkivere og fortelle videre vår historie til nordmenn og andre med tamilsk bakgrunn. Og det er nettopp det mine samarbeidspartnere og jeg bidrar med gjennom denne boken. Vi gjør dette ikke bare med tanke på nåtiden, men også med tanke på de generasjonene etter oss. At de skal ha et historisk og litterært dokument som de kan være stolte av, sier han.

Les også: Én av 27 nominerte er minoritet

FAKTA

Om boken “Tamilenes historie”

Et pionerarbeid om tamilenes innvandring til og integrering i det norske samfunn. 

Boka er delt i tre deler:

  • Første del: Generell historisk innføring i tamilsk kultur, språk og samfunn, særlig med vekt på Sri Lanka
  • Andre del: norsk-tamilenes migrasjon til Norge, bosetting, organisering og integrering Spesiell oppmerksomhet vies enkeltpersoner som har markert seg i norsk samfunnsliv
  • Tredje del: Tamilske frivillige organisasjoner, institusjoner og bedrifter innenfor skole-, kultur- og næringsliv