Tajik og Ayhan utnevnt til unge ledere

 
Foto: Fotokollasje/Wikimedia Commons/Arkiv
Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Dilek Ayhan (H) er utnevnt til unge ledere av Verdens økonomiske forum (WEF).
0Shares

Tajik og Ayhan, begge med henholdsvis pakistansk og tyrkisk familiebakgrunn, føyes dermed inn i rekken av personer utnevnt til Young Global Leaders av forumet med samme navn, som er en del av Verdens økonomiske forum, skriver Sunnmørsposten

Forumet har en uttalt målsetting om å drive nettverksbygging og skape endringer i samfunnet, og utnevner 200 unge ledere hvert år. 

Både Tajik og Ayhan vil ha likestilling på agendaen. Førstnevnte mener utfordringene blir nedprioritert både i Norge og utlandet.

– Norge er blant verdens mest likestilte land, men også vi har utfordringer. Til tross for disse har vi gjennom flere tiår sett verdien av å ha kvinner i arbeidslivet, og det gjør at jeg kan ha en spesiell stemme på de arenaene jeg får tilgang på, sier Tajik i en pressemelding.

Føler seg beæret
Utrop kontaktet Ayhan for en kommentar på utnevnelsen. Hun viser til følgende skriv på sin Facebook-vegg:

– For meg er det en utrolig stor ære å bli utnevnt som Young Global Leader av WEF. Young Global Leaders er en integrert del av Verdens økonomiske forum. Medlemmene får muligheten til å påvirke dagsordenen der, og i andre viktige internasjonale forum. Jeg blir del av et utrolig nettverk av motiverte og engasjerte mennesker. Derfor vil jeg utfordre dem til å bidra i arbeidet ved å utvikle nye og banebrytende ideer som kan brukes til å nå målene.

For Ayhan vil de store globale utfordringene relatert til mat, energi og klima bli sentrale spørsmål å sette på dagsorden.

– Ved å satse på kunnskap, næringsutvikling, bærekraftig forvaltning og internasjonalt samarbeid, bidrar vi til å styrke Norges posisjon som ansvarlig aktør og samarbeidspartner i nord. Jeg mener vi fortsatt har et uutnyttet potensial både med hensyn til å gjøre skipsfarten grønnere og ved å utvikle ny og anvende kjent teknologi på tvers i havrommet. Vi må bygge opp kompetanse og framskaffe kunnskap spesielt om klima og miljø, skriver hun videre.

FAKTA

Hadia Tajik

Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd, Strand i Rogaland, av pakistanske foreldre som innvandret til Norge.  Ansatt i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. desember 2006 som politisk rådgiver for statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Yngste politisk rådgiver ved Statsministerens kontor noensinne i 2008, mens politisk rådgiver Mina Gerhardsen var i permisjon. Valgt inn på Stortinget for første gang i 2009, og for andre gang i 2013. Etterfulgte Anniken Huitfeldt fra september 2012 til oktober 2013 som kulturminister. Også medlem av Arbeiderpartiets integreringsutvalg, som la fram sin innstilling i 2011. Leder av Justiskomiteen fra og med 2013, og valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i april 2015.

Dilek Ayhan

Født 13. august 1979. Norsk-tyrkisk gründer og næringslivsleder som i 2008 var med på å opprette Alarga, et selskap som jobber med å “bedre bedrifters interkulturelle kompetanse”. Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet etter regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013.