Vil utvise imamer

 

– Det mangler ikke på eksempler der imamer har støttet alt fra antisemittisk propaganda, undertrykking av kvinner gjennom å legitimere kvinnevold, til radikalisering av ungdommer ved å spre hat om det vestlige samfunn. Disse har ingenting i Norge eller Oslo å gjøre, skriver stenersen i en kronikk i Dagbladet.

Hun referer spesifikt til imam Nehmat Ali Shah, som nylig fikk kritikk for å ha deltatt i en støttemarkering for en pakistansk drapsmann. Han er imam ved den største moskeen i Norge, nemlig Central Jamaat Ahle-Sunnat.

Parallellsamfunn
Hun mener at Oslo er preget av parallellsamfunn og radikale holdninger innad visse miljøer.

– I Norge har vi hatt parallellsamfunn i flere år. I Oslo, i de bydelene med størst andel innvandrere finnes det mange mennesker som ikke forholder seg til eller deltar i det norske samfunnet. Homofile blir angrepet tilfeldig på gata, innvandrerkvinner som ikke kan leve et fritt liv, klesstilen til minoritetsbarn blir kritisert for å være for lettkledd i gymtimene, moralpoliti, tvangsekteskap og skilsmisser etter sharialov. Jo mer ensartet et område er, jo sterkere blir den sosiale kontrollen.