Kan fratas oppholdstillatelsen

Du kan få pengestøtte både til flybillett og frakt av personlige eiendeler dersom du er flyktning med oppholdstillatelse og velger å vende tilbake til hjemlandet
Foto: Bill Abbott
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt instruks til utlendingsmyndighetene om at flyktningstatus og oppholdstillatelse skal kalles tilbake dersom flyktningen ikke lenger har behov for beskyttelse.
0Shares

Instruksen følger opp avtalen mellom Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre av 19. november 2015 om tiltak for å møte flyktningkrisen. Flyktningkonvensjonen åpner for slikt tilbakekall når behovet for internasjonal beskyttelse har falt bort.

– Instruksen er en viktig innstramning i asylpraksisen. De som ikke lenger har behov for beskyttelse må returnere til hjemlandet sitt og hjelpe til å bygge det opp igjen når det er trygt, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). 

Foto: Arkiv.
Foto : Torbjørn Tandberg

Ifølge instruksen skal UDI vurdere tilbakekall dersom endringer i den sikkerhetsmessige, politiske eller menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland tilsier at det er trygt å vende tilbake. Også i saker hvor det foreligger indikasjoner på at beskyttelsesbehovet er bortfalt, skal UDI vurdere tilbakekall, for eksempel hvis det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er trygt å returnere. Videre kan UDI opprette sak om tilbakekall i tilfeller hvor andre forhold tilsier at utlendingen ikke lenger har behov for beskyttelse. 

Klikk her for å lese intruksen.