Fredrikstad kommune ut mot radikalisering

Tar opp kampen mot radikalisering: Fredrikstad blir med i fellesnordisk anti-ekstremisme-nettverk.

– Vi er glade for at Nordisk ministerråd har valgt å spørre Fredrikstad om å være med i dette nettverket. Erfaringene med radikaliserte og voldelige ekstremistiske miljøer er forskjellige fra by til by. Imidlertid har alle byer dyktige medarbeidere, frivillige ildsjeler og innbyggere med verdifull kompetanse, sier ordfører Jon-Ivar Nygård til Demokraten.

 
Foto : Jarle Vines

Målet er at byene i Nordic Safe Cities skal utvikle løsninger for å fremme trygghet, tillit og toleranse. Involvering, kommunikasjon og forståelse for hva som er i ferd med å utvikle seg i ulike nettverk er viktige signaler å fange opp tidlig.

Viktig med samarbeidslinje
Fredrikstad og Sarpsborg trekkes fram som foregangskommuner når det gjelder forebygging av voldelig ekstremisme.

Aftenposten oppsummerer blant annet Sarpsborg kommunes arbeid på følgende måte:

“Tett og organisert dialog mellom religiøse miljøer, politi, skole og kommunalt apparatUtveksling av informasjon mellom de ulike instansene. Klare instrukser for å ta kontakt med politi og kommunalt apparat ved bekymring, som for eksempel hatefulle ytringer eller sympati med terrorgrupper. Beredskapsteam ved bekymring for utreise. Inkludere arbeid mot radikalisering som del av kommunens vanlige, forebyggende arbeid mot kriminalitet.”