Frivilligheten ønsker flyktningene velkomne

Slik ser det nyopprettede nettstedet Viken idrettskrets har laget for nyankomne ukrainere.
Foto: Skjermdump/idrettsforbundet.no
De frivillige lag og foreningene i Viken har i løpet av kort tid samlet seg og organisert et mottaksapparat for å velkomne flyktningene fra Ukraina

Omtrent 6 000 flyktninger skal komme til Viken, og de kommer først til noen av de 15 flytningmottakene som er etablert i Viken.

Fylkesråden for kultur og mangfold Tonje Kristensen, har tidligere uttalt at fylkeskommunen skal stille opp for flyktningene som kommer.

– Viken fylkeskommune stiller opp når hendelser som denne inntreffer. Vi både plikter og ønsker å bidra, fortalte Tonje Kristensen i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Fra frivillighetskonferanse til felles flyktningsnettside

Frivillige organisasjoner i Viken har lenge samarbeidet med hverandre. Det har resultert i en frivillighetskonferanse. Nå tar en samarbeidet et skritt lengre.

– Vi har lenge samarbeidet om en frivillighetskonferanse, og vi har felles svar på høringer til fylkeskommunen. Nå bruker vi vårt nettverk og felles kompetanse til å samle hele frivilligheten for innsats overfor flyktningene fra Ukraina. Jeg synes det er spennende å jobbe slik, og vi kommer til å videreutvikle siden hele tiden med flere verktøy og tips til våre lag og foreninger, sier Jon G. Olsen fra Musikkrådene i Viken til Viken Idrettkrets.

Organisasjonene har etablert en nettside som inneholder god informasjon og forskjellige verktøy som hjelper frivillige lag og organisasjoner til å bedre forstå hva en flyktning har av opplevelser, og hvordan en kan forholde seg til det. Nettsiden har også samlet alle de nær 150 lag og foreninger som sier seg villige til å bidra i sitt lokalsamfunn gjennom å inkludere flytningene i sine aktiviteter.

– Vi i Forum for natur og friluftsliv er et nettverk av flere selvstendige organisasjoner, så det tar litt tid før vi får ut og tilbake informasjon. Men vi vet at det er mange friluftsorganisasjoner som allerede jobber med å inkludere flyktninger, og nå naturligvis også ønsker å inkludere flyktningene for Ukraina, sier Kaja Høgås fra FNF.