Husbanken i full gang med å skaffe boliger til flyktninger

Husbankdirektør Osmund Kaldheim sier det er viktig at kommunene i første omgang prioriterer boliger som kan være klare til innflytting for flyktninger.
Foto: Tore Sætre
Kommunene er i gang med å forberede bosetting av rekordmange flyktninger i 2022. Et styrket tilskudd til utleieboliger fra Husbanken skal bidra til at kommunene klarer å framskaffe mange nok boliger.
10Shares

Flere enn 700 deltakere var påmeldt webinaret om bolig og bosetting som Husbanken arrangerte nylig, ifølge husbanken.no.

Webinaret kom med utfyllende informasjon om status for mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Husbanken gjorde rede for nåværende og foreslåtte tilskuddsordninger som skal bidra til å framskaffe nok boliger til bosetting.

Går for rask bosetting

IMDi har anmodet kommunene om bosetting av 35 000 flyktninger i år. 4.000 ukrainske flyktninger har allerede fått innvilget kollektiv beskyttelse, og det er behov for å komme i gang med bosettingen raskt

– Det er mange ledige boliger i Norge. Det viktigste er at kommunene i første omgang prioriterer boliger som kan være klare til innflytting mer eller mindre umiddelbart. Det trengs mange boliger som kan tas i bruk i løpet av de nærmeste ukene og månedene før sommeren, sa husbankdirektør Osmund Kaldheim i sin innledning til husbanken.no.

Tomme boliger til nytt formål

Regjeringen har foreslått å styrke Husbankens tilskudd til utleieboliger med en milliard kroner. I tillegg innføres et nytt formål, der staten vil ta en del av kostnaden for istandsetting av tomme boliger som enkelt kan settes i stand til å ta i bruk som utleieboliger.

– Her snakker vi om enkle tiltak som kan gjennomføres raskt, som for eksempel maling, skifting av dører, nytt inventar. Målet er å få tatt i bruk flere boliger som i dag står ubenyttet. Det planlegges at kommunene skal kunne videretildele istandsettingstilskudd til private aktører som setter i stand utleieboliger, sa Kaldheim.

Regjeringens forslag skal behandles av Stortinget 3. mai. Retningslinjer og søknadsprosedyrer fra Husbanken vil være klart kort tid etter.

– Husbanken kommer til å prioritere rask saksbehandling og utbetaling av tilskudd, slo Kaldheim fast.