Avslutter avtale med suksessprosjekt

I flere år har KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, drevet med eget språktilbud for kvinner. Nå setter kommunen foten ned for driften videre.
Foto: Claudio Castello
Unikt tilbud for innvandrerkvinner gjennom Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) går tapt.
0Shares

Utdanningsetaten og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl har besluttet å avslutte avtalen om norskopplæring for kvinner fra og med august 2016. Argumentet er at kommunen selv har kapasitet til å tilby norskopplæring til disse kvinnene.

KIA har i 30 år tilbydt viktige integreringstiltak som avlaster kommunen. De har samarbeidet med Oslo krisesenter og barnevernet i forhold til opplysning og veiledning. Det drives familieforebyggende arbeid med fokus på praksis av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap i Norge. KIAs årelange erfaring med integreringsarbeid resulterer i en rekke kostnadsfrie, gode fritidstilbud og integreringstiltak som kommer kvinnene og deres familier til gode.

Nå er et flere tiårlangt samarbeid over og mange kvinner vil stå uten tilbud om norskopplæring. I tillegg vil et tyvetalls kvinner miste jobben.

Unikt tilbud går tapt
KIA er i dag en av få aktører som tilbyr rene kvinneklasser innen Oslo voksenopplæring. En nedleggelse av KIA kan føre til at flere kvinner havner i isolasjon.

– Dette er blant annet fordi barnehagen tar inn barn helt ned i tre måneders alder. Da barn under ett år har ikke har lovfestet rett til barnehageplass, og introduksjonsloven ikke åpner for permisjon i forbindelse med barnefødsel, blir 5-års regelen absolutt. Kvinner som er alene om oppdragelsesbyrden og/eller får flere barn i løpet av denne perioden, mister reell mulighet til norskopplæring. Disse kvinnene, samt kvinner som av ulike årsaker ikke har anledning til å gå i kjønnsblandede klasser representerer majoriteten av våre elever, sier Maria Bergheim, seksjonsleder ved KIA Integreringshus, via pressemeldingen.

Arbeidsplass for innvandrerkvinner
Ni av barnehagens 13 ansatte har selv har gått på KIAs norskkurs, og hatt språk- og arbeidspraksis ved barnehagen før de har gått inn i fast ansettelse. Dette gjelder også flere av barnehagens pedagoger, som gjennom KIA har fått arbeidsplassbasert barnehagelærer-utdanning ved Høgskolen i Oslo.

– Siden 2012 har barnehage og skole hatt i alt 65 kvinner i språk- og arbeidstrening, flere av disse kvinnene er i dag i arbeid. KIA norskkurs og barnehage genererer mange arbeidsplasser gjennom godt integreringsarbeid. Bare i barnehagen representerer de ansatte over 11 språk. Barnehagen er helt avhengig av norskkurset for å kunne fortsette sin drift.