Fiktiv minoritetsperson søkte jobb gjennom IMDi-støttet kampanje

Gjennom den fiktive profilen "Mangfold" fikk reklamebyrået Tante Randi satt søkelys på minoriteters situasjon på jobbmarkedet.
Foto: Skjermdump/kreativtforum.no
Gjennom en spesiell kampanje spredte reklamebyrået Tante Randi ordet om IMDis stimuleringsordning for større mangfold i bedrifter.
14Shares

I 2021 vant Tante Randi et anbud for IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) der oppgaven var å stimulere norske bedrifter til å ansette etniske minoriteter.

Tilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse, ifølge IMDi.

Eksempler på tiltak som får støtte er:

  • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis
  • Utvikling og implementering av verktøy for bevisstgjøring om fordommer og stereotypier
  • Kompetanseheving i mangfoldsledelse
  • Kurs/seminarer for å øke bevissthet om mangfold og inkludering

Laget fiktiv søker

Tore Woll, kreativ leder i Tante Randi reklamebyrå, forteller Utrop om hvordan man kampanjen gikk frem.

– Gjennom kampanjen så traff vi toppledere med mange tusen ansatte, sier Tore Woll, kreativ leder i Tante Randi reklamebyrå. (Foto: kreativtforum.no)
Foto : kreativtforum.no

Først skapte vi personen Mangfold med stor M, ut fra et knippe mennesker som representerte etnisk minoritet. Da vi hadde denne “personen” så kontaktet vi over 35 næringslivstopper om de ville være referanse på CV-en til Mangfold. I denne delen av kampanjen så traff vi toppledere med mange tusen ansatte, som betydde en intern, organisk spredning av kampanjen hos de største selskapene i Norge.  Samtidig tok vi ut helsider i DN, og annonsering i blant annet LinkedIn som snakket om fordelene etnisk mangfold kan ha på arbeidsplassen.

Jobbsøknad som reklame

Når reklamebyrået hadde alle referansene til Mangfold, så fikk de laget Norges mest imponerende CV, med Norges mes anbefalte jobbsøker.

Og dette var den andre delen av kampanjen, der vi ville nå ut til et knippe, kvalifiserte mennesker – de som ansetter. Derfor brukte vi CV-en til å søke alle jobbene på finn.no, over 2000, i litt over en måned, der Mangfold I. Arbeidslivet sin CV og jobbsøknader ble reklamekanalen for støtteordningen. Her kunne vi informere og henvise til den, direkte til de som beslutter.

Kommunikasjon til nytte for folk

Har dere gjort liknende kampanjer tidligere?
Ikke med samme problemstilling, men vi jobber med flere kampanjer som handler om likestilling og inkludering. Vi har et annet oppdrag for IMDi nå, sammen vår samarbeidspartner Rambøll, der vi retter fokus på negativ sosial kontroll og stimulerer de berørte til å oppsøke informasjon gjennom blant annet nettstedet Nora.
Nylig har byrået gjort en jobb for å få flere unge menn til å søke læreutdanning.
Kun en av fire menn velger denne utdanningen, og mange faller av i både utdanning og jobb – som betyr at barn for en snever gruppe rollemodeller. Vi har også laget kampanjer for UNICEF der vi retter fokus på barns rettigheter, for utdanningsetaten hjelper vi 14-åringer velge videregående utdanning, og opplyser foreldrene deres hvilken innvirkning de kan ha. Vi jobber mye å lage kreative løsninger på samfunnspørsmål som trenger et håndfast svar. Det er derfor vi er oppkalt etter tanta mi – Tante Randi – som kjemper for de svakerestilte i samfunnet i sin tid. For byrået i hennes navn, lager vi kommunikasjon som har verdi for mennesker og som er til nytte for samfunnet.

Gitt mer bevisstgjøring

Har kampanjen ført til mer bevisstgjøring om minoriteters situasjon på jobbmarkedet for dere som bedriftsledere?
Her har jeg ikke en undersøkelse å vise til, men svaret er ja. Bare våre henvendelser alene førte til at 35 topper i næringslivet var nødt til å sette ord på hva mangfold har betydd for dem, og for mange av disse var det viktig at dette ikke bare ble tomme ord, men at det enten var en konkret plan som en konsekvens av dette, eller et styrket arbeid mot et eksisterende tiltak om inkludering. Disse er foregangsfigurere for tusenvis av andre ledere, som igjen ble eksponert for dette arbeidet, det vil påvirke dem til å gjøre endringer også. Samtidig ble ordningen søkt på, og fire millioner ble delt ut for at bedrifter skulle stimuleres til å jobbe mer med denne problemstillingen. Det er en start, men langt fra godt nok.
Tante Randi ser også frem til et nytt samarbeid med IMDi i en eventuell videreføring av kampanjen.
For oss var dette kun ett oppdrag vi vant i 2021 – men i starten av 2022 lyste IMDi ut et nytt anbud der alle aktivitetene de gjør inngår i kontrakten som har varighet på to år, med opsjon på to år til. Den kontrakten vant vi rett før påske, som vi signerer i morgen – med oppstart over sommeren. Så dette skal vi forhåpentligvis videreutvikle og styrke fremover.