Friluftslivet vil nå frem til de flerkulturelle

 
Foto: Claudio Castello
Over 200 deltakere fra ca. 90 organisasjoner var i dag på konferansen Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016 på Sentralen.
0Shares

For nyankomne flyktninger og innvandrere er det ofte lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Både norsk kultur og norsk språk er det lettere å komme i kontakt med når man er ute på tur i skog, fjell og mark.

Samtidig er det mange utfordringer knyttet til å inkludere de nyeste gruppene inn i den heilnorske turkulturen. I manges opprinnelseskulturer er begreper som allemannsretten (altså fri adgang til naturområder), eller det i det hele tatt gå på tur som en fritidsaktivitet, helt fremmed. I tillegg kommer mange fra land hvor det ikke er trygt å ferdes i naturen, noe som gjør at man trekker dårlige assosiasjoner til turgåing basert på tidligere negative erfaringer.

Under konferansen drøftet man ulike løsninger på hvordan man skal få flere med på den store norske friluftsdugnaden. Ildsjeler med flerkulturell bakgrunn, som kan inspirere, ble sett på som essensielt. SVs Karin Andersen hadde kom også med et spennnede og radikalt lovforslag, hvor allemannsretten gjøres til en grunnlovsfestet rettighet.

Kaweh Almassy og Sharam Khalifeh fra «Drømmeturen» på NRK, de to norsk-kurdiske mennene som gikk over ski på Grønland, ønsker seminardeltakerne velkommen.
Foto : Claudio Castello

Bildene tatt av Utrops medarbeider på plass.

For mange med flerkulturell bakgrunn oppleves naturen som skremmende. Her er det viktig å avklare og gi kunnskap slik at folk kan bli trygge når de skal oppleve naturen, var tonen fra Skiforeningens Erik Eide.
Foto : Claudio Castello

Turkulturen har gjort noe med oss nordmenn som folkeslag, hvor vi opplever hverandre som likestilte ute i naturen, og gjenspeiler seg i samfunnet, sa SVs Karin Andersen. Hun foreslo under seminaret å gjøre allemannsretten til en grunnlovsfestet rettighet.
Foto : Claudio Castello