IMDi varsler raskere bosetting av ukrainske flyktninger

– Vi regner med at 250 til 400 flyktninger vil bli kartlagt per dag, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Flere flaskehalser som har forsinket bosetting av flyktninger fra Ukraina, er nå fjernet, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
2Shares

– Vi regner med at 250 til 400 flyktninger vil bli kartlagt per dag. Da forventer vi en klar økning i bosettingen, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn fredag, ifølge Kommunal Rapport.

Blant annet har politiet bygget opp kapasiteten sin, og spørreskjema ved ankomst har blitt forenklet.

Hittil har kun 210 ukrainske flyktninger blitt bosatt i en kommune, mens 645 har fått tildelt en kommune uten å bli bosatt.

Ifølge UDI har 13.987 ukrainere søkt om beskyttelse i Norge. Direktoratet har fattet litt over 7.000 vedtak om opphold. 4.000 av disse bor privat, mens 3.000 bor på flyktningmottak.