SV vil la ukrainske flyktninger bestemme selv hvor de vil bo

– Vi mener at det finnes bedre måter å integrere på enn det systemet vi har i dag, sier kommunalpolitisk talsperson i SV, Grete Wold.
Foto: sv.no
Sosialistisk Venstreparti mener ukrainske flyktninger selv må få lov til å bestemme hvilken kommune de vil bo i.
280Shares

– Vi mener at det finnes bedre måter å integrere på enn det systemet vi har i dag, sier kommunalpolitisk talsperson i SV, Grete Wold, til NRK.

Partiet har fremmet et forslag som det mener vil sikre raskere integrering av flyktninger. Blant annet går det ut på at flyktningene selv skal få velge hvor de vil bosette seg, uten å miste introduksjonsstøtten.

Ifølge det gjeldende lovverket må flyktninger med opphold vente på bosetting til de får avtale med kommunen og IMDi.

– Det har tatt tid å få den forenklede kartleggingen som UDI gjennomfører i mottak, på plass. Fremover vil UDI kartlegge mellom 200–450 flyktninger per dag. Tempoet i bosettingen kommer til å øke betydelig fremover, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en kommentar.

– Det er gode grunner for å ha en viss kontroll og ikke minst oversikt over hvor flyktningene bosetter seg. Flyktninger som kan forsørge seg selv og sin familie, står fritt til å bosette seg hvor de vil etter innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, sier hun.

– Den norske modellen, spredt bosetting og måten vi har organisert det norske samfunnet på, er blant av hovedgrunnene til at vi har lyktes bedre med integrering enn flere andre land. Å sikre spredt bosetting er derfor også viktig for at vi skal lykkes med integrering, både av ukrainske og øvrige flyktninger.

– Vi er positive til alle grep som kan få ukrainere raskere ut til kommunene. Dette handler om at barn må få kunne starte i skole eller barnehage, og at voksne kan komme seg ut i jobb, sier han til NRK

Wold mener at selvbosetting burde gjelde alle flyktninger i Norge, og hevder flere mennesker blir boende på mottak selv om de kan flytte ut.

– Fordi da mister de stønadene de får. Derfor mener vi at man i større grad kan ha en mer fleksibel løsning som tar hensyn til medvirking, sier hun.

Dette er Wiborg ikke enig i.

– Det er direkte uansvarlig av SV å foreslå selvbosetting av alle flyktninger. Det vil føre til enda større innvandring til områder som allerede har for høy innvandring, skriver han i en epost til NTB.