Nå kan PST bortvise utlendinger

Om lag ti land kan drive med spionasje av asylsøkere i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
20. mai 2016 trådte nye regler i utlendingsloven om bortvisning. Lovendringen består i at andre enn UDI kan få bortvisningsmyndighet der grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. 
0Shares

Ifølge regjeringen.no skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjennom forskrift gis slik myndighet.

– Endringen vil styrke myndighetenes muligheter til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at en beslutning skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier statsråden videre.

I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, eller hvor det fremmes anførsler om behov for beskyttelse (asyl), skal vedtak fortsatt treffes av UDI.