Ti nye millioner til anti-radikalisering

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto:Flickr
62 kommuner eller bydeler er tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.
0Shares

Ti millioner kroner er nå fordelt på 17 ulike prosjekter. I år har alle søkere helt eller delvis fått innvilget sine søknader. 

– Årets søknader bærer preg av en økt kompetanse innen forebygging av radikalisering, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) til regjeringen.no. 

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Mange av prosjektene bygger på etablerte samarbeidsmodeller og eksisterende arbeid på feltet. Tilskuddsmottakerne skal rapportere på arbeidet.

– Tidlig innsats avgjørende
Blant mottakerne i år er prosjektet Kompetanse, koordinering og oppfølging, som gjøres i regi av Bydel Grünerløkka, Oslo (1,5 millioner), og Mentoroppfølgingen i Fredrikstad (300.000).

– Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Derfor er det gledelig å se at mange kommuner arbeider med et bredt spekter av tiltak. Vi ser frem til å høste nyttige erfaringer som vi kan bruke i arbeidet med å utvikle nye tiltak på nasjonalt plan, sier justis- og beredskapsministeren. 

Klikk her for en fullstendig oversikt over alle mottakerkommunene og mottakerbydelene.