Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere forlenges

– Nå kan både studenter og sesongarbeidere få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Også ukrainere som oppholdt seg i Norge før 24. februar kan få kollektiv beskyttelse, etter at regjeringen utvidet ordningen.
73Shares

Opprinnelig omfattet ordningen ukrainere som befant seg i Norge 24. februar eller senere.

– Nå kan både studenter og sesongarbeidere få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. I likhet med andre ukrainere vil de få forenklet saksbehandling. De vil også kunne fortsette studier og arbeid uten å måtte vente på en mer tidkrevende asylsaksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det er en forutsetning at tidligere tillatelse er utløpt, eller at den vil utløpe senest to måneder etter fremsettelse av søknaden om beskyttelse.