UDI: Anslaget på 60.000 ukrainske flyktninger blir trolig noe lavere

Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), understreke stor usikkerhet knyttet til antallet ukrainske flyktninger.
Foto: Nora Lie, UDI
Det kommer trolig ikke så mange ukrainske flyktninger til Norge som man hadde anslått, opplyser UDI fredag. Så langt er 15.000 ukrainske flyktninger registrert.
87Shares

– Siden ikke alle melder seg med en gang, har det vært vanskelig å beregne hvor mange som ankommer hver dag, men vi antar at det reelle antallet daglige ankomster, i hvert fall den siste tiden, ligger på rundt 100, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) fredag.Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI)

Det daglige antallet ligger nå langt under toppen i mars, men Forfang sier det fortsatt er et høyt nivå.

Planleggingsscenarioet for framtidig antall flyktninger fra krigen i Ukraina ligger på rundt 60.000, men trenden de siste ukene og dagene tilsier at det reelle antallet flyktninger vil bli noe lavere, sier Forfang.

– Men jeg vil understreke at det er stor usikkerhet knyttet til den typen tall. Ting kan endre seg, og det ser uansett ut til at denne krigen vil vare en stund, sier han.