SV-leder: – Ingen grunn til å subsidiere intoleranse

 
Foto:Shanjayan Shan
SV ber regjeringen om å utrede hvordan de kan trekke støtten til flere religions- og trossamfunn, som forslag til regjeringens integreringsmelding.
0Shares

I forslaget heter det at “det må ha konsekvenser at trossamfunn og religiøse ledere fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og prinsipper, samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for sterk sosial kontroll. Dette gjelder uansett trosretning”, melder Dagbladet.

I saken, som skal voteres over torsdag, ber Stortinget regjeringen utrede en mulighet for å trekke økonomisk støtte til trossamfunn som:

– Oppfordrer til lovbrudd.
– Tar mot utenlands finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter.
– Andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte.

– Kjempeviktig
SV-leder Audun Lysbakken (bildet) er fornøyd med forslaget som partiet hans har fått gjennom.

– Vi bestemte oss for å fremme dette forslaget fordi vi den siste tida har sett så mange modige jenter som har stått fram i offentligheten og fortalt om sosial kontroll og bedt politikerne ta et oppgjør med æreskultur. Dette har stort sett vært jenter med muslimsk bakgrunn, og vi vet at dette ofte er forbundet med konservativ religion. Disse jentene fortjener vår støtte, sier Lysbakken til Dagbladet.

Kan ikke finansiere intoleranse
Lysbakken sier religionsfriheten i Norge skal også betyr at det er mulig å fremme reaksjonære tolkninger av religion, men har følgende budskap.

– Det er ingen grunn til at vi skal subsidiere intoleranse eller gi statsstøtte til miljøer som bidrar til at noen jenter ikke får den samme friheten som norske jenter skal ha. Kvinnekampen skal være for alle norske jenter, og samfunnet må bruke de midlene vi kan til å støtte kvinner som tar kampen for frihet til å bestemme over sine egne liv. påpeker han videre.