Krigsskade ingen hindring

Vil gi tilbake: I 2000 ble Abdullahi Amin skadet i en granatulykke, og ble reddet av Røde Kors-leger i en hasteoperasjon. Da han som Telenor Open Mind-trainee ble tilbudt jobb i samme organisasjon som engang reddet livet hans, lot han ikke be seg to ganger.
Foto: Claudio Castello
34-årige Abdullahi Amin kom til Norge nesten uten skolegang. I dag har en norsk bachelorgrad, og nylig ble han trainee hos Norges Røde Kors.

Krigsflyktningen fra Somalia har brutt mange barrierer. Veien fra en sykeseng i Mogadishu til en trygg kontorstol i Oslo har vært lang. 

– Røde Kors og Røde Halvmåne reddet meg, og utførte den livsviktige amputasjonen som gjør at jeg lever nå.

Stedet var Somalia i år 2000. En granatulykke førte til at han måtte fjerne nesten halve høyrearmen og en fjerdedel av venstrearmen. 

Det går an å slå seg opp, selv fra et så vanskelig utgangspunkt.

– For meg var dette virkeligheten. Krig sparer ingen, sier han om den vonde tiden som barn og ung i borgerkrigens Somalia, et Somalia som den dag i dag, 16 år senere, preges av væpnet konflikt mellom ulike klaner og ekstremistgrupper.

En givende jobb
Tilbake til Oslo i 2016. Som administrerende assistent i Røde Kors’ internasjonale avdeling har Abdullahi Amin nokså varierte arbeidsdager.

– Jeg får brife folk som skal ut i felten, følge dem opp når de er tilbake og drive med logistikk. 

Arbeidshverdagen går greit, både når det gjelder PC-bruk og andre verktøy.

– Når man får denne typer skader, lærer man seg å leve med det og tilpasse hverdagen deretter. Jeg kan delta i arbeidslivet på lik linje med funksjonsfriske, og jobben er givende.

Kun sporadisk skole
I 2004 kom Amin til Norge. Som krigsskadet hadde han gode sjanser til å få opphold. I 2011 ble han statsborger, og i mellomtiden sto han på for å bryte barrierer.

– Jeg hadde minimal skolegang fra Somalia, og måtte på kort tid ta både grunnskole og videregående. Dette fikk jeg heldigvis ordnet gjennom NAV. Grunnskolen (fra 1. til 10. klasse) tok jeg på tre år, før jeg gjennomførte to-årig videregående skole for voksne.

Fra et nivå såvidt over FNs definisjon for analfabetisme gikk Amin hele veien til bachelor i internasjonal utvikling og miljø på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).

– Jeg har nok hatt en høy grad av motivasjon, og vilje til å vise andre at det går an å slå seg opp og skaffe seg livskvalitet, selv fra et så vanskelig utgangspunkt.

Trainee-program til hjelp
Stillingen han fikk i Norges Røde Kors, gikk gjennom trainee-programmet Telenor Open Mind, hvor talentfulle folk med funksjonshemming får sjansen til å vise hva de kan, og hvor godt rustet de står for å håndtere det norske arbeidslivets høye krav til kompetanse. 

– Jeg fikk vite om denne stillingen via min NAV-kontakt, som fulgte meg opp gjennom trainee-programmet. Av ti søkere var det fire av oss som fikk seg jobb andre steder. Jeg var heldig å havne i Røde Kors, og begynte å jobbe her i mai.

– Hvorfor ser du på deg som heldig?

– Røde Kors hjalp meg da jeg var i livsfare i Somalia. Etter denne sterke opplevelsen så jeg for meg at hvis jeg noen gang skulle få meg en god utdannelse og senere en god jobb, måtte det bli innen organisasjonsarbeid. Jeg vil hjelpe slik jeg selv ble hjulpet. For meg er dette en stor kilde til inspirasjon. Å kunne gi tilbake, og ikke minst inspirere krigsskadde flyktninger og andre funksjonshemmede med å være et bevis på at det er mulig å bryte barrierer.

Navn: Abdullahi Amin
Alder: 34
Opprinnelig fra: Somalia
Stilling: Adminsitrerende assistent i Røde Kors’ internasjonale avdeling
Bosted: Oslo
Sivilstatus: Gift, to barn