Sju tiltak for å få flyktninger ut i jobb

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Regjeringen og partene i arbeidslivet har varslet et samarbeid for få flere flyktninger raskt i jobb, og sju prinsipper er nå konkretisert.
0Shares

LO og NHO skrev under en samarbeidserklæring 31. mai om det de kalte “et hurtigspor for å få flyktninger i jobb”. 

I en kronikk skriver de at sju viktige prinsipper nå er slått fast for å møte utfordringen med antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, melder frifagbevegelse.no.

Tiltakene går ut på kvalifisering, ivareta den norske modellen, et hurtigspor for dem med etterspurt kompetanse, få Nav inn tidligere, mer bruk av lønnstilskudd, mer språkopplæring på arbeidsplassen samt at arbeidslivet må åpne dørene for dem som står utenfor.

– Lykkes vi med dette, vil flere kunne forsørge seg selv og færre ha behov for trygd. Det fremmer integrering og legger til rette for et mer bærekraftig velferdssamfunn, heter det i kronikken, som er signert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Tor-Arne Solbakken i LO, Ragnhild Lied i Unio, Jorunn Berland i YS, Knut Aarbakke i Akademikerne, Svein Oppegaard i NHO, Vibeke Hammer Madsen i Virke, Anne-Kari Bratten i Spekter og Gunn Marit Helgesen i KS.