Haagkonvensjonen trådte i kraft

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
I går sluttet Norge seg til Haagkonvensjonen 1996. Tilslutningen forventes å styrke samarbeidet med andre land i foreldrekonflikter og barnevernssaker på tvers av landegrenser
0Shares

– Barnevernstjenestene får nå virkemidler som vil lette håndteringen av barnevernssaker med tilknytning til andre land. Dette gjør at flere saker kan løses til barnets beste. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet blir sentralmyndighet, og vil kunne bistå den kommunale barnevernstjenesten i dialogen med utenlandske myndigheter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (bildet) til regjeringen.no

Haagkonvensjonen 1996 om internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn trer i kraft 1. juli. Konvensjonen legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstater om enkeltsaker.

Bufdir vil få ansvaret
Konvensjonen har over 40 tilsluttede medlemmer, inkludert alle EU-landene. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) blir altså sentralmyndighet i Norge. 

Utenriksminister Børge Brende sier det er svært gledelig at denne konvensjonen nå er på plass.

– Fremover vil det bli lettere å samarbeide med myndigheter i andre land om krevende barnevernssaker, foreldre- og samværstvister og forebygge barnebortføringer. Vi får nå et rammeverk hvor vi kan finne gode løsninger på tvers av landegrenser for barn og familier i krise. 

Klikk her for å lese mer om Haagkonvensjonen 1996.