Krever ekstraordinært årsmøte i Islamsk Råd

Et arbeidsutvalg har tatt den midlertidige styringen av Islamsk Råd Norge etter at siste styre gikk av når de ikke klarte å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.
Foto: Claudio Castello
Flere av de største moskeene vil ha på plass et nytt styre i Islamsk Råd Norge (IRN) raskt. 
0Shares

I begynnelsen av juni gikk styret i Islamsk Råd Norge (IRN) av, fordi styret ikke fikk flertallet av medlemsorganisasjonene med på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar. Et arbeidsutvalg (AU) tok over, det skal i utgangspunktet styre IRN frem mot neste årsmøte i mars 2017. 

Nå melder Afteposten at flere sentrale moskeer har reagert på denne fremgangsmåten. Norges største moske, Det Islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina (9400 medlemmer), jobber nå for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å få valgt et nytt styre.

– Går på ryktet løs
Ifølge IRNs vedtekter skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst halvparten av medlemsorganisasjonene ber om det.

Forstander Iftikhar Mahmood i Søndre Nordstrand Muslimske Senter sier til Aftenposten at det er nødvendig å velge nytt styre snarest mulig.

– Vi befinner oss i en limbo-tilstand nå, som medfører mye usikkerhet hos medlemsorganisasjonene. Det er også uklart om den midlertidige ledelsen er i stand til, og eventuelt har mandat til, å handle på vegne av rådet på linje med et styre. Slik situasjonen er nå, kan jeg ikke se at de kan uttale seg på vegne av muslimer i Norge, sier Mahmood.

Samtidig ønsker ikke alle moskeer nytt valg snarest. Tawfiiq Islamsk senter (7000 medlemmer) sa tidligere i juni at de ønsker å gi den midlertidige ledelsen arbeidsro.

– Det som skjedde er trist og burde ikke ha skjedd. Nå håper vi at de rydder opp i dette. Vi ønsker at arbeidsutvalget nå får arbeidsro og kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre, sa forstander Abdibasid Ali Mohamed til Aftenposten.