Norsk-pakistaner kåret til Fredsrådets juniprofil

Tina Shagufta Kornmo er talsperson for LIM.
Foto: LIM
Samfunnsdebattanten og legen Tina Shagufta Kornmo (bildet) ble av Norges Fredsråd tildelt "Månedens Fredsprofil" for juni.
0Shares

Utnerkelsen går til “enkeltmennesker eller organisasjoner som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått”.

I en uttalelse begrunner Norges Fredsråd valget av norsk-pakistaneren på følgende vis:

“Det pakistanske miljøet i Norge er et av de største innvandrermiljøene i landet og det er avgjørende med solid brobygging mellom pakistansk og norsk kultur. I det arbeidet bør modige, progressive stemmer løftes frem og prege debatten. Tina Shagufta Kornmo er en slik person. Både gjennom arbeidet i Alma CC og tidligere i LIM, i tillegg til hennes generelle samfunnsengasjement og deltagelse i norsk politikk, har hun tatt et tydelig ansvar for å bringe alternative, progressive perspektiver på banen. Arbeidet med Pakistani Voices innehar alle disse styrkene – det er brobygging gjennom fortellerglede. At det å vokse opp som fremmed til sine foreldres kultur kan skape et vakuum som ikke nødvendigvis fylles av den kulturelle kapitalen som bygges i det nye samfunnet er en verdifull påminner og et varsko. For det fredsskapende arbeidet på grasrotplan, både blant innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen, er det viktig at det vakuumet granskes og fylles av nysgjerrige og oppegående mennesker, slik som Shagufta Kornmo har vist at hun er.”

– Ovveraskende, men hyggelig
Fra før har rådet kåret blant andre oberstløytnanten Tormod Heier, nettverkene Fredens Ring og Refugees Welcome To Norway, og ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen. 

Til Utrop sier Shagufta Kornmo at det var veldig overraskende, men svært hyggelig å oppdage at hun hadde fått æren av å bli utnevnt til månedens fredsprofil.

– Vi i ALMA Culture Center har lenge jobbet målrettet med å aktivere ulike deler av det norsk-pakistanske miljøet. Det fine med fotballlaget “Team Pakistan to Norway Cup” og kunst og litteratur forumet ” Pakistani Voices” er at de appellerer både til den norske og pakistanske identiteten til mange i Norge.

Videre er hun sikker på at dette kan brukes til å skape mer forståelse på tvers av kultur og samfunn.

– Alle har et ansvar for positiv påvirkning og gjennom ALMA kanaliserer vi positive verdier som kan fylle et tomrom hos enkelte med minoritetsbakgrunn. Takk til Norges Fredsråd for anerkjennelse av dette arbeidet