Foreslår å utvise “ekskluderte” fra flyktningstatus

Sylvi Listhaug har en guffen retorikk, mener forfatteren av innlegget.
Foto: Torbjørn Tandberg
Justisdepartementet sender på høring et lovforslag om å kunne utvise, og nekte en utlending oppholdstillatelse dersom vedkommende har begått handlinger som innebærer at personen mister retten til anerkjennelse som flyktning. 
0Shares

Forslaget til lovendring er sendt på offentlig høring med høringsfrist 05. oktober, melder regjeringen.no.

En asylsøker kan nektes flyktningstatus i Norge blant annet dersom vedkommende har begått visse alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige ikke-politiske forbrytelser utenfor Norge. Videre kan flyktningstatus nektes dersom vedkommende har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for samfunnet.

Får opphold med dagens regelverk
Etter dagens regelverk er det imidlertid ikke en klar hjemmel for å nekte en utlending som ellers kan ekskluderes fra flyktningstatus andre typer oppholdstillatelser, for eksempel familie- eller arbeidsinnvandring. 

– Det er uheldig at personer som har begått så alvorlige handlinger at de kan ekskluderes fra flyktningstatus kan få oppholdstillatelse i Norge. Det undergraver eksklusjonsreglene, og strider mot den alminnelige rettsoppfatning at ekskluderte kan omgå begrensningen ved å søke andre tillatelser, sier innvandrings- og integreringsminsiter Sylvi Listhaug (bildet).