Slik går det med bosettingen av flyktninger

IMDi-tall viser at 2800 bosatte ukrainske flyktninger har fått kollektiv beskyttelse.
Foto: Jurgita Jureviciene
Oppdatere tall fra IMDi viser at 2800 bosatte ukrainske flyktninger har fått kollektiv beskyttelse.
49Shares

2836 bosatte flyktninger har fått kollektiv beskyttelse.

4415 personer med kollektiv beskyttelse som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt).

882 flyktninger med kollektiv beskyttelse som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding.

4324 bosatte flyktninger totalt.

5847 flyktninger totalt som IMDi har inngått avtale med en kommune om å bosette (men ennå ikke bosatt).

1074 flyktninger totalt som IMDi har bedt kommunene ta imot, der IMDi venter på tilbakemelding.

Ordforklaring

Bosatte personer: Flyktninger som har flyttet til kommunen etter avtale om bosetting.

Personer kommunen har avtalt å bosette: Flyktninger hvor det er inngått avtale med en kommune om å bosette (men som ennå ikke er bosatt).

Personer med kollektiv beskyttelse: Flyktninger fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Les mer på IMDis nettside