– Jeg nekter å skamme meg

Umar Ashraf er kommunikasjonsmedarbeider i Statens Vegvesen
Foto: Privat
– Jeg er førstemann til å fordømme ukultur og sosial kontroll, men jeg nekter å skamme meg på grunn av andres handlinger, skriver den norsk-pakistanske skribenten og forfatteren Uman Ashraf (bildet) i en kommentar i Agenda Magasin. 
0Shares

Innlegget skrev han etter å ha sett debattene om æreskultur under Arendalsuka, en debatt han påpeker “er stadig like unyansert”.

– Tematikken er livsviktig, i de verste tilfellene, men debatten har ikke ført til noen målbare resultater. Bakgrunnen for debatten er i grove trekk: Norsk-arabiske jenter nekter å skamme seg. Det førte til at stortingspolitiker Abid Raja (V) og lærer Assad Nasir mente muslimske menn burde skamme seg. 

Skam og stigmatisering
Videre skriver Ashraf at Raja og Nasir, med hjelp av programlederen, bidrar til å stigmatisere innvandrermenn. 

– Programlederen roser Nasir og sier «du har jo snakket om dette i noen år nå, men muslimske menn flest er jo ikke på banen». Nasir bekrefter dette(!). Han fortsetter med å beskrive kulturen (muslimsk) som patriarkalsk, og at mennene vil opprettholde dette for maktens skyld. Programleder fortsetter: «Er du enig, Abid, at muslimske menn må skamme seg over hvordan de behandler kvinnene sine?». Raja svarer: «Absolutt». Og slik fortsetter de, uten å nyansere tematikken.

For mye kollektiv fokus
Han vil heller ha fokuset på de som står for ukulturen, enn på kollektivet.

– Jeg er førstemann til å fordømme ukultur og sosial kontroll, men jeg nekter å skamme meg. Jeg skammer meg ikke over norske menn som roterer på hentebruder hvert tredje år. Og jeg skammer meg ikke over muslimske menn som opprettholder æreskulturen. Den skammen får de bære på selv.

– Når alle heier frem budskapet om at muslimske menn må skamme seg, mister dere meg. Det er nettopp de unge mennene vi trenger, og jeg heier dem frem hver gang de kjemper for likeverd. Jeg heier frem jentene slik jeg alltid har gjort, men jeg nekter å «miste» enda flere gutter på veien. Hvis vi kan enes om det, håper jeg vi også noen ganger kan la sensasjonsoverskriftene utebli.

Klikk her for å lese hele kommentarartikkelen.