UDI legger ned 7.000 mottaksplasser

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler noen søknader om visum. Det er noen land som må søke om visum for å besøke landet
Foto: Koubang M Enyam
Årsaken er at det kommer langt færre asylsøkere enn antatt.
0Shares

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

– Det har både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet.

Over 200 mottak i hele Norge
UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk, i følge tall som UDI publiserte i dag.

Det kan bli ytterligere nedleggelser senere i høst og i 2017, mener UDI. Det avhenger av nye progonoser over antall asylsøkere og prognoser for 2017.