Kraftig økning i religionssaker

Frisør tilbyr halv pris til innvandrere
Foto: Scanstockphoto
I dag starter rettsaken etter at en kvinne med hijab ble nektet adgang av en frisør i Bryne. Ombudet behandlet en klagesak på denne hendelsen i fjor og konkluderte med at en slik praksis bryter med diskrimineringsforbudet.
0Shares

– Jeg har store forventninger til denne rettsaken, både i lys av vårt syn om diskriminering og i lys av at dette spørsmålet nå blir behandlet av norsk rett . Rettsaken kan også få prinsipiell betydning for både mitt arbeid som ombud og for hvordan det norske samfunnet behandler kvinner med hijab, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm (bildet), via en pressemelding.

Foto: Arkiv.
Foto : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanne_Bjurstrøm_2009.jpg?uselang=nb

Ombudet har de siste årene sett en dobling i antall henvendelser om religion og livssyn, fra 30 til 60 saker. Hittil i år har Likestillings- og diskrimineringsombudet også mottatt hele 45 henvendelser om religion og livssyn, og trolig vil antall henvendelser i år bli rekordhøyt.

– Ombudet fikk en stund mange spørsmål om hijab i arbeidslivet. I dag har vi inntrykk av at de fleste arbeidsgivere håndterer dette greit blant annet ved å tilrettelegge for at uniformer og jobbantrekk tilpasses ulike religiøse hodeplagg. Vi har imidlertid også eksempler på at det oppstår problemer og at det av og til glipper. Vi behandlet nylig en sak hvor en kvinne som søkte stilling som assistent for en person som hadde behov for brukerstyrt assistanse i en kommune, og fikk tilbud om stillingen mot at hun ikke brukte hijab. Ombudet kom til at dette var i strid med loven. Kommunen kunne heller ikke vise til noen saklige grunner for å nekte bruk av hijab i jobben som assistent, sier Bjurstrøm.

Unntaksvis forbud
Hovedregelen er at det er tillatt med religiøse hodeplagg og uttrykk på jobb, som hijab, turban og kalott. Unntaksvis kan det være tillatt med et forbud, men da fordi et hodeplagg hindrer utførelsen av jobben

– Spørsmål om religion på arbeidsplassen trenger ikke være så komplisert. Norsk arbeidsliv speiler mangfoldet i befolkningen, og religiøst mangfold er blitt vanlig på norske arbeidsplasser. Det er viktig å huske at vi ikke trenger å lage problemer av forskjelligheter, og mangfold kan være en styrke når vi organiserer arbeidsplassen slik at vi tar høyde for ulike behov. Noe av det viktigste for å få en arbeidsplass med ansatte med ulike religioner og livssyn til å fungere godt, er å legge til rette for dialog og åpenhet. Det burde for eksempel være unødvendig for en virksomhet å ha en årlig diskusjon om hvordan man skal legge arbeidsforholdene til rette under ramadan.

Stor variasjon i henvendelser
Ombudet understreker at hun også ser stor variasjon i henvendelsene til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vi har fått henvendelser om for eksempel stillingsannonser med krav om et bestemt religiøst syn eller livssyn, om håndhilsing i arbeidslivet, tilrettelegging av matpreferanser i arbeidslivet, skole og institusjoner, samt vektlegging av arbeidssøkers religion på jobbintervju, bønn i skoletiden, og forskjellsbehandling av homofile ved ansettelser i trosamfunn. Henvendelsene gjelder ikke bare muslimer, men også andre som har en religiøs eller livssynsforankret begrunnelse for sine behov, for eksempel kristne og veganere.

Hun legger til:

– Jeg er glad for at vi får flere henvendelser, spesielt fordi vi ser at saker om tilrettelegging i arbeidslivet kan løse seg på en god måte når partene får informasjon om sine rettigheter og plikter. Det beste er om arbeidsgivere er offensive og tar kontakt før beslutninger om forbud og nekting av tilrettelegging foretas. Ofte finner partene gode løsninger i fellesskap, og vi har også laget et veiledningshefte om religion og livssyn på arbeidsplassen som svarer på mange av problemstillingene, sier Bjurstrøm.