Sammen for Tyrkia

 
Hatice Lük Elmacıoğlu, leder for Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge
Latest posts by Hatice Lük Elmacıoğlu, leder for Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (see all)

Teksten er Hatice Lük Elmacıoğlus appell under markeringen utenfor Stortinget 28. august. Publisert på utrop.no etter avtale med Elmacıoğlu.

Vi har i dag lagt alle politiske uenigheter til side og står bak Tyrkias folkevalgte ledere og representanter i kampen mot både antidemokratiske krefter som FETO og terrororganisasjoner som PKK og ISIL.

Vi stiller samtidig oss undrende til den manglende støtten Tyrkia og det tyrkiske folket har fått så langt fra en rekke sentrale politiske aktører i Europa og Norge i en tid da landet trengte mest støtte. Kuppforsøket, tapte menneskeliv, uskyldige menneskers tårer og lidelser og de enda mer skremmende følgene kuppet hadde fått om kuppmakerne hadde lyktes, ser dessverre ut til å være enten glemt eller bagatellisert. Ikke minst er medias holdning og dekning av Tyrkia-relaterte saker svært undringsverdige.

Sentrale medieaktører i Europa, spesielt i Norge, har dessverre ikke greid å markere seg som gode og troverdige informasjonskilder hva gjelder saker relatert til Tyrkia. Selv de beste kan gjøre feil i blant, men når det å skrive misledende overskrifter og artikler med grove feil samtidig som det å utelate viktige hendelser, blir regelen snarere enn unntaket, er det rimelig å sette spørsmålstegn ved medias bruk av kilder og kildekritikk, for ikke å si intensjon og mål. Vi så nylig enda et trist eksempel på feilinformasjonen fra media angående Tyrkia, der flere norske medier ukritisk påsto at Tyrkia hadde endret seksuell lavalder, noe som ikke overraskende viste seg å være helt feil i ettertid.

Og dette er verken den groveste eller alvorligste feilinformasjonen norske medier er med på å spre om Tyrkia, uten at det kommer en beklagelse når sannheten kommer frem. Det er veldig uheldig og trist at media, bevisst eller ubevisst, er med på å støtte den pågående svertekampanjen som drives mot Tyrkia. Det som tar størst skade av dette, er dessverre norske mediers troverdighet og de norske borgernes muligheter og rett til å få saklig og riktig informasjon og et objektivt bilde av det som skjer i verden og i Norge.

Vi håper at media i fremtiden gjør en grundigere jobb med å sjekke sine informasjonskilder og den informasjonen de deler, er nøyere med riktig begrepsbruk og en objektiv fremstilling av nyhetene de deler. Flere eksempler kan nevnes: Mens norske og flere europeiske medier påsto at presidenten hadde søkt asyl i Tyskland, valgte presidenten heller å risikere livet ved å reise til Istanbul og slapp så vidt unna et attentat. Mens media fremstiller det politiske landskapet som delt i synet på kuppforsøket, har samtlige politiske partier i den tyrkiske nasjonalforsamlingen valgt å undertegne en felleserklæring der de fordømmer kuppforsøket.

Millioner av kvinner og menn, unge og gamle deltok eksempelvis i massemønstringen i Istanbul og andre steder rundt om i og utenfor Tyrkia uavhengig av etnisk, religiøs og politisk bakgrunn for å vise at Tyrkia står samlet imot FETO og alle antidemokratiske krefter. Lederne for de to største opposisjonspartiene, CHP og MHP, har for eksempel valgt å stå frem på den samme scenen som statminister Yildirim fra AKP og president Erdogan for å vise verden at tyrkere står samlet imot alle som vil angripe demokratiet i landet.

For å forstå nødvendigheten og betydningen av den pågående prosessen med å rydde maktapparatene for grupperinger som har stått bak kuppforsøket og som er mer lojale mot et hemmelig nettverk med en skremmende ideologi enn landets myndigheter, er det nok å se på det de har gjort og tenke på hva som ville ha skjedd om kuppmakerne hadde lyktes. Det er ingen tvil om at et vellykket kupp hadde sendt Tyrkia flere tiår tilbake i tid, og det er viktig at de som står bak kuppforsøket og de som støtter antidemokratiske krefter og terrorisme, stilles for retten.

Enkelte akademikere i Norge var svært raske med å uttrykke bekymring for akademikernes situasjon i Tyrkia etter kuppforsøket. Hvordan hadde de reagert dersom noen av de universitetsansatte i Norge uttrykte støtte for eller oppfordret til terrorhandlinger, misbrukte sine stillinger til å spre antidemokratiske og voldelige ideologier eller som åpent var en del av illegale organisasjoner? En akademisk stilling fritar heldigvis ikke straffeansvar eller gir rett på særbehandling i rettsstat, det gjelder både i Norge og i Tyrkia og er noe vi skal være glade for.

Og husk dette: Vi har ikke rett til å glemme at nærmere 300 uskyldige personer mistet sine liv i løpet av få timer mens de prøvde å forsvare demokratiet, friheten og fremtiden, og enda flere har fått alvorlige skader da de heltemodig stilte seg foran stridsvogner og skytevåpen. Vi sender igjen en tanke til alle som har mistet sine liv i kuppforsøket i Tyrkia, og en tanke til dem som har forlatt oss på grunn av terrorangrepene, ikke bare i Tyrkia, men i hele verden.

Tyrkia går gjennom ekstraordinære tider og er under angrep fra flere kanter, ikke bare fra illegale og antidemokratiske organisasjoner som FETO. Terrororganisasjoner som ISIL og PKK har dessverre gjennomført flere terrorangrep som har tatt mange uskyldige liv. Vi så et grusomt angrep sist i Gaziantep, der selvmordbomber tok livet av flere titalls mennesker. Og på toppen av det hele har vi alle vært vitne til virkelighetsfjerne fremstillinger fra media og dobbeltmoralske tilnærminger hos en del politikere og fremstående personer.

I en slik tid er det enda viktigere å stå sammen for demokratiet, å stå sammen i kampen mot terror. Det er også med denne bevisstheten vi kommer til å møte og markere den tyrkiske nasjonaldagen, Seiersdagen, om to dager. I den forbindelse minnes vi også Mustafa Kemal Atatürk og de andre heltene under den tyrkiske frigjøringskrigen med respekt og takknemlighet. De har vært og vil være inspirasjon for alle som ønsker å stå imot urettferdighet.

Vi håper at vår stemme blir hørt av Regjeringen og av våre representanter på Stortinget. Tyrkia har vært vitne til et grusomt kuppforsøk, et uakseptabelt angrep på demokratiet. Norge, som et demokratisk land og en alliert av Tyrkia, bør gå foran for å vise sin støtte til Tyrkia i en slik tøff tid, i stedet for å lukke øynene for kuppforsøket og terrorangrepene fra PKK og ISIL. Jeg vil gjerne takke alle som har stilt opp i dag for å stå sammen med oss, for å stå sammen for demokratiet, for å stå sammen med Tyrkia.

Tusen takk alle sammen.