– Høyreekstremt tankegods har blitt stuerent

Høyrepopulitisk tankegods, av typen "arbeid kun for de innfødte" (som det står i denne valgplakaten til Nationaldemokratische Partei Deutschlands), blir stadig mer stuerent, ifølge den nederalndske statsviteren Cas Mudde.

Nederlandske Cas Mudde er tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo og University of Georgia USA og regnes som en av verdens fremste forskere på høyreekstremisme. I september var han i Norge for å presentere en ny publikasjon om ungdom og høyreekstremisme på et seminar i regi av C-REX.

Han viser til at hovedvekten av data på høyreekstremister handler om personer som er 20 år eller eldre og som allerede har stemt.

 
Foto : Wikimedia Commons

– Det er viktig å finne ut hvilke beveggrunner ungdom har for å søke seg mot høyreekstreme miljøer og høyrepopulistisk tankegods. Dette er det forsket alt for lite på, sier Mudde til Samfunnsvitenskapelig fakultets hjemmeside.

Når ytterliggående blir “mainstream”
Mudde mener det er behov for studier som følger unge mennesker over flere år og finner ut hvordan de er påvirket av familie, venner, nettverk og ikke minst: hva som til enhver tid er akseptabelt tankegods i samfunnet de lever i. 

– Vi må studere hvilke verdier, som har blitt “mainstream”. Et negativt bilde av muslimer har de siste årene fått lov til å feste seg i nyhetsoverskriftene i Europa og i den vestlige verden. Det er viktig å undersøke dragningen mot høyreekstreme miljøer i lys av det.

Ordskifte etter 11. september
Mudde peker på et tydelig skille i det offentlige ordskiftet i USA og Europa etter 11. september. Fram til da hadde man et flerkulturelt ideal. Etter 11. september ble dette parkert.  

– I tiden på 80- og 90-tallet omfavnet man ideen om det flerkulturelle samfunn som noe utelukkende positivt. Dette var kanskje et vel ukritisk og politisk korrekt syn, der det ikke var rom for motforestillinger. Nå ser det ut til å være opplest og vedtatt at det flerkulturelle idealet har feilet. Dette gjentas av statsledere, som Angela Merkel, uten at hun eller noen andre kommer opp med en løsning. Da er det fritt fram for de høyrepopulistiske partiene å servere sin løsning; å stenge grensene for flyktninger, muslimer og alle som ikke er “som oss”.

Klikk her for å lese hele saken. (Ekstern lenke)