Norske moskéstyrer er mannsbastioner

Triste tilstander: Kvinner i norske moskéstyrer er svært sjeldent kost. En nylig kartlegging fra avisen Vårt Land fant ut at kun tre av 248 moskéstyremedlemmer er kvinner, alle fra en bosnisk menighet (NB! Personen i illustrasjonsbildet har ikke noe med saken å gjøre).

– Jeg går ikke i moskeer lenger, men til et kultursenter av og til. Jeg føler meg ikke velkommen av veldig mange ledere. Det skyldes kanskje at jeg er 22 år, kvinne og gjør og mener det jeg vil, sier Faten Mahdi Al-Hussaini i JustUnity, en organisasjon som jobber med forebygging av radikalisering, til Vårt Land.

– Jeg visste at det var veldig få kvinner, men hadde ikke regnet med at det skulle være så få. Særlig når vi snakker så mye om kvinner og islam, og har så mange seminarer om temaet, sier Faten Mahdi Al-Hussaini i JustUnity, som jobber med forebygging av radikalisering.

Al-Hussaini som siden 2014 har vært en aktiv deltager i den offentlige debatten, har en rekke ganger gått tydelig ut og kritisert moskeene for at de har manglet takhøyde for kvinner. 

Også Linda Noor, daglig leder i tankesmien Minotenk, synes kvinneandelen er overraskende lav, gitt hvor lenge temaet har vært “diskutert i miljøet”, melder avisen.

Les mer: – Muslimske kvinner er lei av muslim-merkelappen

– Still krav
Førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter Vibeke Blaker Strand mener tallene viser at staten må vurdere å stille krav om at begge kjønn må være representert i trossamfunns “styrende organer”.

– For her skjer det åpenbart ikke noe av seg selv, sier hun og spør seg hvordan situasjonen er i andre trossamfunn.

Feil fremgangsmåte
Tidligere styremedlem i Al-Noor Islamic Centre i Bærum mener et slikt krav er feil fremgangsmåte.

– Jeg mener den utviklingen må komme fra medlemmene selv. Det er det i økende grad stemmer til, og ingen har gått ut og sagt at de ikke får stille til valg, sier han til Vårt Land. 

Mohammed som mener at flere kvinner vil komme med etter hvert, viser til at norske moskeer er ganske unge organisasjoner, som er bygget opp av mannlige ildsjeler. Da er det naturlig at disse også er med i driften videre, og at oppmerksomheten er på å sikre at hjulene går rundt.

– Når økonomien bedrer seg, vil organisasjonen utvikle seg og slike endringer kanskje vil komme, sier han.

FAKTA: Om tallene

Vårt Land har sett på styresammensetningen til organisasjonene i kategorien “moskeene” på Islamsk Råd Norges nettsider ved søk hos Proff.no. Det tas forbehold om at det kan gå litt tid før et nyvalgt styre vises der.

Avisen fant ikke styresammensetningen til fire av moskeene, og har ikke regnet med studentsamfunn og begravelsesbyrå som lå i kategorien. Enkelte trossamfunn har flere moskeer, og heller ikke alle disse er listet opp med styre i nettstedet proff.no.

Opprinnelig publisert i september 2016.