– Lavtlønte innvandrere utkonkurrerer nordmenn

Stadig flere lavutdannede etniske nordmenn utkonkurreres på lavinntekts-jobbmarkedet, i jobber som renhold og bygg- og anlegg, av utenlandske arbeidstakere som krever mindre i lønn. Tallene kommer frem i en ny Fafo-rapport.
Foto: Scanstockphoto
Arbeidsinnvandrere har i stor grad fått de nye jobbene i bransjer som bygg, renhold og servering, viser ny rapport
0Shares

En undersøkelse fra Senter for lønnsdannelse, forskningsstiftelsen Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse viser at mange av dem har utkonkurrert norske arbeidstakere, melder NRK.

Forskerne bak rapporten har fulgt fire typiske innvandrerbransjer i årene 2008 til 2012. De fant ut at rundt 60 prosent av utskiftingen i bransjer som renhold, varehandel, overnatting, servering, bygg og anlegg, skjedde ved at lavtlønte innvandrere erstattet kostbare nordmenn.

Særlig er det i den lavlønte delen av privat sektor at nordmenn ble erstattet av arbeidsinnvandrere, hvor utlendingene fikk i snitt 15 prosent mindre betalt.

– Inntog for de gode tidene
NHO-direktør Svein Oppegaard mener at inntoget av arbeidsinnvandrere først og fremst har vært et gode i en periode hvor landet hadde behov for arbeidskraft. I denne perioden ble det skapt mange nye jobber og arbeidsstyrken har vært i stor bevegelse.

 
Foto : nho.no/Moment studio

– I denne perioden manglet vi arbeidskraft i Norge. Vi hadde en sterk arbeidsinnvandring og det var nødvendig for å fylle de ledige jobbene vi hadde. Bra for Norge, bra for utlendinger som tjente bra penger, og bra for familiene, sier han til NRK.

Verst for lavutdannede nordmenn
Undersøkelsen viser videre til at 20 prosent av de norskfødte ble i en fireårsperiode skiftet ut i bygg og anlegg. Tilsvarende tall var 40 prosent innen renhold, og 50 prosent i hotell og restaurantbransjen.

Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse frykter også at politikken med å beskytte det norske arbeidsmarkedet mot lønnsdumping ikke vil fortsette. Han tror at nordmenn i større grad kan bli utkonkonkurrert. Mest utsatt er nordmenn med lav utdanning.

– Innvandrere og nordmenn konkurrerer i stor grad om jobbene, og lønnsforskjellen gjør at flere arbeidsgivere kan velge å ansette den billigste arbeidskraften, sier Bjørnstad til NRK.