UDI vil ikke nekte russere å jobbe på asylmottak med ukrainske flyktninger

Den ukrainske foreningen i Norge mener det er uakseptabelt at flyktninger fra krigen skal møtes av russiske ansatte på asylmottak, men får ikke støtte fra UDI.
411Shares

– Vi mener at det er helt absurd, og det viser at eierne av mottakene har null forståelse av krigen i Ukraina, sier Yuliya Haugland i Den ukrainske foreningen til NRK.

Utlendingsdirektoratet (UDI) stiller strenge krav til personer som jobber på mottak. De må skrive under på at de skal oppføre seg profesjonelt, at de skal respektere beboerne på mottaket, og at de må vurdere sin egen habilitet og rolle overfor flyktningene.

Fagsjef i UDI, Gro Anna Persheim, sier at dette bør holde.

– Dette handler om personlig egnethet og ikke hvilket land du kommer fra. De representerer ikke landet de kommer fra, sier hun.

Heller ikke asylsøkernes interesseorganisasjon NOAS er med på kravet fra foreningen. Generalsekretær Pål Nesse forstår likevel at det kan være problematisk.

– Det er tøft for ukrainere å møte russere, men ingen bør ekskluderes fra å arbeide med flyktninger på grunn av sin nasjonalitet eller bakgrunn, sier han.