Tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

I 2009 var det flest med bakgrunn fra Afghanistan som søkte asyl i Norge. Men det er langt fra sikkert at lengeværende asylbarn fra landet får bli i Norge med den nye regjeringen.
Foto: Flickr.com
Statistikk fra ti europeiske land viser at ingen annet land har tvunget barn tilbake til Afghanistan i samme grad som Norge.
0Shares

37 asylbarn er sålangt i år tvangssendt fra Norge til Afghanistan, skriver VGNett

Ifølge det afghanske flyktning- og repatrieringsdepartementet var det inntil utgangen av september bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Sverige og Danmark som hadde signerte avtaler med Afghanistan om retur av flyktninger. Av disse landene er det bare Norge og Nederland som overfor VG oppgir å ha tvangsutsendt barn i 2016, Norge i langt større grad enn Nederland.

– Vi følger disse avtalene i forhold til retur av flyktninger, sa Hafi Ahmad Miakhel, medierådgiver i det afghanske flyktningdepartementet til VGNett.

Listhaug: – Europeisk standard
I juli i år la Utlendingsdirektoratet (UDI) ut halvårstallene, noe som førte at det ble kjent at Norge har endret syn på Afghanistan som returland. Mens mer enn 80 prosent av afghanske asylsøkere fikk beskyttelse i 2015, var nyheten at tre av fire nå fikk avslag.

Justisdepartementet skrev på sin hjemmeside:

– Med de store ankomstene til Europa som vi så høsten 2015, er det svært viktig at Norge ikke har en asylpraksis som mer liberal enn den som føres i andre europeiske land, tvert imot, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Foto: Arkiv.
Foto : Torbjørn Tandberg

– Klare politiske føringer bak
Leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann- Magrit Austenå, mener tvangsreturene skjer på på bakgrunn av regjeringens klare politiske føringer om å øke returene.

– Praksisen skal være så streng som mulig og av det strengeste i Europa. Det skjer samtidig som alle internasjonale rapporter viser at situasjonen i Afghanistan er blitt forverret både økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig. På en europeisk konferanse der NOAS deltok i vinter, ble returene kalt den norske modellen. Jeg tenker at det ikke er en modell å være stolt av, sier NOAS-lederen.

Foto: Arkiv.

Sammenlagt oversikt:

Norge: 37 barn utsendt (ett med foreldrene).
Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike og Finland: Ingen mindreårige/barn tvangsutsendt.
Nederland: 20 personer tvangsutsendt til Afghanistan. Under ti var barn med foreldre/familie.
Storbritannia: Fem barn tvangsutsendt i løpet av 2015. Tallene for 2016 er ennå ikke tilgjengelige.

(Kilde: VGNett)