UDI venter nå 35.000 ukrainske flyktninger til Norge i år

– Å bosette flyktninger er noe av det viktigste Norge gjør nå, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).
Rundt 12.500 ukrainske flyktninger er enten bosatt eller på vei til å bli det. UDI mener nå at det totale antallet ukrainske flyktninger ender på 35.000 i år.
155Shares

Til sammen er 16.500 av flyktningene som har kommet til Norge i år, enten bosatt eller på vei til nye hjem. 80 prosent av disse er fra Ukraina.

– Å bosette flyktninger er noe av det viktigste Norge gjør nå. Aldri før har det kommet så mange flyktninger til Norge på så kort tid. I løpet av tre måneder har vi bosatt like mange som vi har bosatt gjennom de siste fire årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Selv om Utlendingsdirektoratet (UDI) i vinter anslo at det ville kunne komme 60.000 flyktninger fra det krigsherjede landet til Norge i løpet av året, er UDI-direktør Frode Forfang tydelig på at det er knyttet stor usikkerhet til tallene.

– 35 000 er det beste anslaget vi har, selv om det er stor usikkerhet knyttet til antallet, sier Forfang.

Så sent som 10. mai var anslaget redusert til 45.000. Nå er det altså enda lavere.

Forfang og Rieber-Mohn understreker nå at systemene og rutinene er på plass slik at flyktninger som har rett på kollektiv beskyttelse, får rask behandling. I gjennomsnitt tar det nå en måned fra UDI har fattet vedtak til en flyktning faktisk er bosatt. Fram til nå er ukrainske flyktninger bosatt i 308 forskjellige kommuner.

Onsdag trådte en lovendring i kraft, der den største endringen innebærer at flyktningene nå får rett, men ikke plikt, til introduksjonsprogram og opplæring i norsk.