Unge Høyre vil ha kroppskamera på politiet

I USA har flere steder innført kroppskamera på politiet. Unge Høyre vil at dette også skal kunne gjøres i Norge.
Foto: Ryan Johnson
– Kroppskamera kan bidra til mer tillit mellom politi og folk med flerkulturell bakgrunn, sier Caroline Hoff, sentralstyremedlem i Unge Høyre.
348Shares

Forslaget blir fremsatt under Unge Høyres landsmøte 17-19. juni, hvor man skal behandle et justisprogram.

– Vi vet at mange personer med minoritetsbakgrunn føler seg mistenkeliggjort av politiet på grunn av deres bakgrunn. Unge Høyre kommer derfor til å fremme forslag om at det skal bli lettere å fremsette klager mot politiet og vi vil gjennomføre et prøveprosjekt med kroppkamera for politiet, så det skal være mulig å ettergå politiets oppførsel, sier Hoff til Utrop.

Unge Høyres Caroline Hoff sier forslaget handler om å skape et politi som vekker større tillit hos minoritetsnordmenn.
Foto : Unge Høyre

Ifølge henne handler forslaget om å skape tillit mellom to ulike parter i samfunnet.

– Ved å ha kroppskamera kan man lettere se hva politiet gjør, noe som kan skape mer legitimitet. Her handler det om å skape et samfunn hvor de aller fleste av oss føler at de kan stole på politiet. Når enkelte grupper sier de føler seg mistenkeliggjort har de også høyere terskel for å kontakte politiet, slik at man kan gå glipp av viktig informasjon i en saksprosess. For politiets del er det også positivt å kunne bevise hva som har skjedd i en gitt situasjon.

Vil snakke med moderpartiet

Hoff sier Unge Høyre vil snakke med flere i moderpartiet, og håper forslaget går gjennom.

– Vi håper forslaget om det blir vedtatt kan få et flertall også i Høyre på sikt. Blir forslaget vedtatt hos Unge Høyre nå, vil vi ta det opp til fremtidige landsmøter og som forslag til fremtidige valgprogrammer.

Sålangt har ikke Unge Høyre snakket med Politiets Fellesfobund om forslaget.

– I første omgang fremmer vi dette for Høyres landsmøte, så venter vi om det går igjennom, for da kan vi ha en større offentlig debatt om kroppskamera-bruk.

– Hvordan har Høyre- og Unge Høyre-folk med minoritetsbakgrunn reagert på forslaget?

– Sålangt har vi fått gode tilbakemeldinger, og stor forståelse for problemstillingen. Et politi som flere kan stole på er bedre for samfunnet.

Vært brukt i prøveprosjekt

I land som USA, Frankrike, Finland og Storbritannia er kroppskamera allerede i bruk, enten som fast- eller prøveordning.

Her hjemme ble kroppskamera testet i Oslo politidistrikt i 2015. Eks-stortingsrepresentant Jan Bøhler foreslo i 2019 at Oslo-politiet burde utstyres med kroppskamera i etterkant av hendelsen på Bogerud i Oslo, der politiet rykket ut mandag til det de oppfattet som et slagsmål mellom flere ungdommer.

– Jeg har stor tillit til politiet, men for politiets egen del vil det også være nyttig å kunne dokumentere og slippe diskusjonene som kan oppstå, uttalte han til NRK i 2019.

Studert nytte av kroppskamera

Forskerne Joshua Phelps og politioverbetjent Trond Kyrre Simensen ved Politihøgskolen har studert nytten og begrensningene av kroppskamera i politiet, ifølge politihogskolen.no.

Simensen og Phelps understreker at med en gang politiet utstyret med kroppskamera, blir det vanskelig å fjerne det igjen, og anbefaler derfor at norsk politi har en forsiktig og gjennomtenkt tilnærming til bruk av kroppskamera.

Forskerne mener derfor at det må etableres overordnete regler.

– Når kroppskameraet skal være på, og hvem som bestemmer bruken av det er spesielt avgjørende, og dette må på plass før dette vurderes innført i norsk politi.