– Norges fordel er tillitssamfunnet

Stortingspresident Masud Gharakhani møtte i juni religions- og livssynsrepresentanter fra STL.
Foto: STL
Stortingspresidenten inviterte Tros- og livssyns-Norge til frokostmøte om dialog og samarbeid i et livssynsmangfoldig samfunn.

Stortingspresident Masud Gharakhani har alt skapt historie ved å være den første utenlandskfødte stortingspresidenten, og den første med muslimsk bakgrunn til å besitte landets nest høyeste offentlige verv, etter kongen.

Nå er han også historisk fordi han som den første stortingspresidenten i Norges historie har invitert representanter fra alle de femten medlemssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et møte på Stortinget.

– Trossamfunn kan skape konflikter, eller bidra til limet i samfunnet, sa Gharakhani på møtet.

– Viktig del av samfunnet

At tros- og livssynsamfunn er en viktig del av det norske samfunnet, lå til grunn for møteinnkallingen.

– Trossamfunn kan skape konflikter, eller bidra til limet i samfunnet, sa Gharakhani.
Foto : STL

– Jeg mener at den store fordelen ved Norge er at vi er et tillitssamfunn. Det er fint å møte tros- og livssynssamfunnene til dialog og få lære mer om dem.

Gharakhani fikk høre tros- og livsynssamfunnenes representanter fortelle om sine respektive utfordringer og prioriteringer.

Mange av rådsrepresentantene fortalte om ulike måter de bidrar til integrering på. Katolikkene var opptatt av språkopplæring av arbeidsinnvandrere, og etterspurte større fokus på det fra myndighetenes side. I Norges Hindu Kultursenter, hvor medlemmene har srilankisk kulturbakgrunn, tar de grep for å tilpasse sine ritualer og gudstjenester til arbeidsinnvandrere fra India og Nepal.

Norges Kristne Råd var opptatt av hvordan kirkene kan bidra til å hjelpe ukrainske flyktninger med å komme seg til rette. Den norske kirke var opptatt av spørsmålet om en potensiell forskjellsbehandling av flyktninger basert på religion og landbakgrunn.

Hat kontra ytringsfrihet

Det ble vanskelig å komme utenom SIAN, og det styreleder i Muslimsk dialognettverk, Senaid Kobilica, omtalte som en hatkaravane, som reiser rundt i landet med sine provokasjoner.

– Når hatprat kler seg i ytringsfrihetens drakt får vi problemer, slo Kobilica fast.

Gharakhani sa seg enig i at det var en vanskelig sak, men slo fast at hans hjemby, Drammen, langt på vei hadde løst utfordringen ved å arrangere et konkurrerende arrangement som trakk folk bort fra SIAN, slik at provokatørene ble stående igjen nesten helt uten publikum.

Etter møtet ble religions- og livssynsrepresentantene tatt med på en omvisning på Stortinget. Guide var ingen ringere enn Tage Pettersen (Høyre), første nestleder i Barne- og familiekomitéen, som også var med på møtet.