Legefirma får ikke fornyet kontrakt på Trandum

Legetjenester AS har i årevis drevet på Politiets utlendingsenhet. Neste år utgår avtalen etter et forlik mellom SV og regjeringen.
Foto: Kari Bye
Legesenter AS og Gunnar Fæhn vil etter en avtale mellom SV og regjeringen ikke kunne få drive videre med legedrift på utlendingsinternatet på Trandum.

I budsjettforliket mellom SV og regjeringen fikk SV gjennomslag for følgende verbalformulering:

Stortinget ber regjeringen sikre at helsetjenesten på Politiets utlendingsenhet, Trandum, legges under den offentlige helsetjenesten og at beslutningen om dette tas i løpet av 2022 slik at overføringen kan gjennomføres senest 1. juli 2023. 

Legetjenester AS, med lege Gunnar Fæhn, vil måtte avvikle driften, etter årevis med kritikk av tjenesten.

Kritikkverdige omstendigheter

Siden 2005 har det private selskapet Legetjenester AS hatt i oppdrag å utføre legetjenester for de innsatte på utlendingsinternatet på Trandum, samt vurdert om helsen er god nok til at de internerte kan uttransporteres.

I 2009 avdekket NRK at firmaet medisinerte to irakere før uttransportering. De skal ha blitt holdt nede og dopet med sprøyter før de ble satt på flyet. Saken ble henlagt.

I 2016 skrev Ny Tid at Fæhn ved flere anledninger uttrykte seg kritisk til innvandring og asylsøkere på nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og svenske Avpixlat.

Legetjenester AS hadde også ansvar når moren i Abassi-familien ble erklært fit-for-flight mens hun var bevisstløs. Legen ble klaget inn til etikkrådet, ifølge Aftenposten.

Gledelig nyhet

For Grete Wold, innvandringspolitisk talsperson for SV, er nyheten en skikkelig arbeidsseier for SV.

SVs Grete Wold ser det som viktig at Trandum-internerte får et mer rettssikkert tilbud i det offentlige helsevesenet.
Foto : sv.no

– Vi ser det som svært alvorlig at den private legetjenesten på Trandum har fått nye anbud gang på gang, når både Tilsynsrådet på Trandum, Sivilombudet og Røde Kors har påpekt hvor uforsvarlig tilbudet er, sier hun til Utrop i en e-post.  

Abassi-saken, hvor legen gikk med på at man skulle uttransportere en bevisstløs mor, er bare ett av mange groteske eksempel.

Gis et mer rettsikkert tilbud

At offentlige helsetjenester overtar driften ser hun som positivt.

Nå får vi endelig slutt på anbudsutsettinga av legetjenester til svært sårbare mennesker, de internerte får et mer rettssikkert tilbud og behandling i det offentlige helsevesenet. Det er på høy tid, fortsetter hun.

Utrop har kontaktet legefirmaet og Fæhn, som kommer med følgende tilsvar:

Har vært ti dager i midtøsten og opplevd flott natur, hyggelig folk og fått mange nye venner fra fjerne himmelstrøk. Det SV og regjeringen har blitt enige om har jeg ingen kommentarer til.