– Kommuner mangler plan mot rasisme

Oslo by scorer høyt på integrering av minoritetsgrupper, selv om det fortsatt er mange utfordringer knyttet til dette, ifølge en ny europeisk beregning.

Syv kommuner i Troms besvarte Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms henvendelse, og ingen oppgir en handlingsplan som i stor grad innebærer arbeid mot rasisme.

Likevel oppgir Tromsø at en slik plan kan være svært aktuelt, i tillegg til at de viser til en rekke konkrete og gode tiltak for et mer inkluderende lokalsamfunn.

– Vi ønsker å utfordre ordførere i Troms til å lage en handlingsplan mot rasisme, og at Tromsø er såpass positivt innstilte er kjempeviktig. De gjør også utrolig mye bra for et mer inkluderende lokalsamfunn, og vi tror at en dedikert plan kan bidra til å effektivisere arbeidet, sier Philip Rynning Coker, nestleder i Norsk Folkehjelp solidaritetsungdom, til Harstad Tidende.

Rasisme lever i beste velgående
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har utarbeidet en rapport som kartlegger rasisme i Norge i dag.

Rapporten viser at rasismen lever i beste velgående og at kun Oslo har en dedikert handlingsplan mot rasisme, blant de som besvarte henvendelsen.

– Statistikken viser at rasisme lever i beste velgående. Rasisme er et omfattende samfunnsproblem, men glemmes til tider. Rasisme er mer enn bare diskriminerende utsagn, noe jeg mener rapporten får frem. For å løse et problem trenger vi konkrete planer, noe de aller fleste kommuner mangler, sier Ingrid Aspelund, leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.