Seilerne arrangerte inkluderingsuke

Seilerne når frem til unge med innvandrerbakgrunn gjennom inklueringsuken.
Foto: flickr.com
Tidligere i sommer ble «Seilernes inkluderingsuke» holdt over hele Norge.
23Shares

Vindskift, som er et prosjekt under Norges Seilforbund, har i flere år jobbet med  inkludering. Innvandrere og sårbar ungdom som ikke naturlig sogner til sjøen, er blitt invitert med på seiltur og en fin opplevelse der. Noen av dem er sågar blitt seilere etter inkluderingsuka.

– Har ikke seilforeningen din hatt et Vindskift-arrangement, er dette en god anledning til å prøve konseptet, sier ildsjelene bak Vindskift til Norges Seilforbund.

Kake og seiling

Inkluderende arrangementer ble gjennomført i 2021, hvor Ålesunds Seilforening var en av foreningene som hadde aktiviteter.

Foreningen tok med seg 16 ungdommer fordelt på åtte båter ut på tur. Deltagerne ble servert kake, pølser og burgere. Therese Giske, som er en ildsjel i seilmiljøet i Ålesund, fortalte at det ikke tok henne lang tid før hun hadde klart å organisere hele turen og fått med seg frivillige skippere, kakebakere og ungdommer som deltagere.

I Tønsberg Seilforening stod Nils Kamfjord i spissen for organiseringen, hvor 12 ungdom i fire båter fikk en tur på sjøen.

Flerkulturelle frivillige

Liknende inkluderingstiltak har også blitt gjort tidligere. I 2017 lanserte Norsk Friluftsliv «Turmat fra hele verden», et veilederhefte med mål om å bidra til økt inkludering og mer mangfold i friluftslivet.

Hensikten bak er å lage mat sammen og dele med hverandre, som en måte å være sammen på, bygge relasjoner og skape et mer mangfoldig og inkluderende friluftsliv.

– Veilederheftet vil kunne hjelpe aktivitetsledere, frivillige og ansatte i organisasjoner tilknyttet Norsk Friluftsliv, ansatte i skolen og andre som ønsker å ta i bruk turmat som et inkluderingsverktøy i friluftslivet, forklarer Mari Kolbjørnsrud, prosjektleder i Norsk Friluftsliv.

I tillegg skriver DNT (Den Norske Turistforening) om sine inkluderingsstrategier:

– Nøkkelen til inkludering er et prosjekt der medlemsforeninger jobber målrettet for å inkludere flere med flerkulturell bakgrunn inn i organisasjonen. Dette har man blant annet gjort ved å skape aktiviteter i nærnatur, gi grunnleggende innføring i friluftslivet, utdanne turledere og frivillige med flerkulturell bakgrunn og skape sosiale felleskap som alt sammen er med på å åpne dører for å få flere inn i friluftslivet.

– Lærer Norge å kjenne

Sylo Taraku i Tankesmien Agenda er positiv til seilernes tiltak.

– Ungdommene som tas med på seiltur vil få en uforglemmelig opplevelse. I et inkluderingsperspektiv er det kanskje ingenting som er bedre enn idrett og friluftsliv. I tillegg til samhandling og felles opplevelser, blir man på denne måten også bedre kjent med Norge.

Enkelte friluftsaktiviteter har vanskeligere for å frem til folk med innvandrerbakgrunn.

– Noen aktiviteter er lite tilgjengelige for ungdom med minoritetsbakgrunn. Dette på grunn av manglende tradisjoner eller ressurser. Seiling er nettopp et eksempel på det. Derfor er et sånt tiltak veldig inkluderende.