Øker innsatsen mot hatefulle ytringer

Erna Solberg mener innvandrerforeldre kan hjelpe til å få ned antall ran i Oslo
Foto: Statsministerens kontor
For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi.  

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer ble i dag lansert av statsminister Erna Solberg (bildet), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og statssekretær i Justisdepartementet Ove André Vanebo (FrP).

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge og vi må tåle en skarpt formulert debatt. Samtidig vet vi at mange vegrer seg for å delta i den offentlige samtalen fordi de har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer. Det gjør at debatten blir fattigere og det er et tap for demokratiet, sier statsminister Erna Solberg til regjeringen.no.

Med strategien vil regjeringen:

– Arbeide for at alle kan delta i den offentlig debatten og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.

– Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet om konsekvensene av hatefulle ytringer

– Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i arbeidslivet og i skole og utdanning.

– Legge til rette for at hatefulle ytringer, i større grad enn i dag, avdekkes, etterforskes og fremmes for domstolene eller annen relevant instans.

Barn og unge
Strategien inneholder 23 tiltak på seks innsatsområder: kunnskap, rettssystemet, mediesektoren, barn og unge, møteplasser og arbeidslivet.

Ett av de viktige målene i strategien er å legge til rette for møteplasser der barn, unge og voksne kan diskutere, være uenige og ha ulike standpunkter uten å trakassere eller bruke hatefulle ytringer.

– Barn og unge er et prioritert område i strategien. Innsatsen mot hatefulle ytringer blant barn og unge, henger nøye sammen med innsatsen mot mobbing og diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.'

– Gis nasjonal prioritet
Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, gir regjeringen ros for handlingsplanen, men lister også opp det som kan gjøres bedre.

Foto: Arkiv.
Foto : Youtube screenshot

– Spesielt statsminister Solberg fortjener honnør for sitt engasjement. Det er viktig at både de som utsettes for dette hatet, de som fremmer det og de som skal bekjempe det, får med seg at kampen mot dette samfunnsproblemet nå har nasjonal prioritet, sier Berglund Steen, via en pressemelding.

Fra senterets side savner man en klar plan for å opprette hatkrimgrupper i ulike deler av landet.

– Statsministeren snakket om betydningen av å svare på hatefulle ytringer. Når det eksempelvis dreier seg om ytringer fra ekstremister med et voldelig innhold, kan det være uforsvarlig å overlate dette til vanlige borgere. Derfor trenger vi at politiet kommer mer på banen landet over, først og fremst i de groveste tilfellene.

FAKTA

Om arbeidet med handlingsplan mot hatytringer

Regjeringen startet arbeidet mot hatefulle ytringer i juni 2014, da statsministeren inviterte kvinner til et møte om hets. Møtet ble fulgt opp av en større rundebordskonferanse i november 2014. I november 2015 lanserte regjeringen en politisk erklæring mot hatefulle ytringer. I oktober 2016 var det en ungdomskonferanse om hatefulle ytringer. Flere organisasjoner har kommet med innspill i arbeidet og det har vært satt ned en referansegruppe.

Les strategien her