Reddet tilskudd til språkopplæring

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
KrF og Venstre fikk gjennomslag for å videreføre tilskuddet til de to nettskolene som tilbyr undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE på nett.
0Shares

Regjeringen foreslo tidligere i år å avvikle ordningen med at norske barn i utlandet får norskopplæring over internett. Dermed stod til sammen 1.600 elever i fare for å miste sine plasser ved Globalskolen og Norskskolen, ifølge NTB.

Nå har man fra myndighetshold gjort helomvending etter de siste dagers budsjettforhandlinger. Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF, sier til avisen Dagen at han er lettet over at tilskuddet ble reddet.

 
Foto : Hildegunn Bernsen

– Forhandlingene har vært tøffe og krevende, og det var jo lenge uvisst om det ville bli en budsjettenighet. Jeg er glad for at det ble en enighet til slutt, og at tilskuddet til de to nettskolene ble en del av avtalen. Vi vil jo gjerne at nordmenn skal reise utenlands i tjeneste for både misjon, diplomati og næringsliv, og da må vi også legge til rette for det, fortsetter han.

– Bidrar til forståelse
Rektor Lilli Røv ved Globalskolen, én av de to nettbaserte utdanningsplattformene som kunne ha blitt nødt til å stenge ved utgangen av dette skoleåret, reagerte på regjeringens argumentasjon bak å kutte den såkalte kompletterende undervisningen.

– Svært mange tilskudd over statsbudsjettet som gis ut fra at viktige formål skal oppnås, selv om brukernes behov ikke er lovfestede rettigheter, sa hun til NTB i oktober.

– Opplæring i samfunnsfag og KRLE bidrar til forståelse for norske tradisjoner og verdier. Dette gir forankring og identitet mens de bor ute og er til hjelp når de kommer tilbake.