Aden får politibeskyttelse på grunn av narkotikasak

Nå får norsk-somaliske Amal Aden støtte fra sine egne landsmenn i et fersk publisert opprop i Dagbladet.
Foto: Are Vogt Moum
– Hvis truslene kommer fra kriminelle, er det noe politiet og Amal Aden burde vært åpen om, sier Nasim Rizvi.
0Shares

Aden har ved de fleste anledninger under eller i etterkant av foredragene påstått at hun blir drapstruet på grunn av uttalelsene om somaliere. Til TV2 uttalte hun at hun fikk 322 trusler som følge av en kronikk i Dagbladet.

Nå viser det seg at dette ikke er et korrekt bilde. Tirsdag kveld bekreftet Oslopolitiet ovenfor Utrop at det ikke bare er hennes rolle som samfunnsdebattant som har ført til drapstrusler. 

Utrop har sittet med informasjon den siste tiden om at Aden har vært vitne i en narkotikasak og har politibeskyttelse på grunn av trusler fra dette miljøet. Tirsdag lettet politiet på sløret. 

– Vi kan si at trusselsituasjonen rundt Aden er kompleks. Den omfatter også hennes rolle som samfunnsdebattant, sier Silje Tamara Daugstad fra Oslo politidistrikt på spørsmål om hva som er grunnen til at politiet ikke har bidratt til å moderere Adens fremstilling om at hennes samfunnsdebatt alene fører til drapstrusler.

En anonym kilde nær politiet som satte Utrop på sporet, sier imidlertid at det ikke er noen tydelig sammenheng mellom hennes politiske engasjement og drapstruslene. Dette vil politiet ikke uttale seg om.

– Politiet kan ikke gå i detaljer om vurderinger som ligger til grunn for sikkerhetstiltak rundt enkeltpersoner, sier Daugstad.

Det er altså ikke livvakter 24 timer i døgnet det er snakk om, men ulike sikkerhetstiltak. Aden har vært en vitne i en narkotika-sak hvor hennes venner var involvert flere år tilbake i tid, ifølge Utrops kilde. 

Politiet presiserer i en epost overfor Utrop at narkotika-saken det er snakk om, ligger tilbake i tid og “forlengst” avsluttet. 

I boka hennes Min drøm om frihet forteller Aden om hvordan hun levde som gatebarn i Somalia før hun kom som flyktning til Norge, og hvordan hun en periode levde i et rusmiljø i Oslo.

Hittil er ingen personer er siktet, tiltalt eller dømt for trusler mot Aden.

Overtramp

Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud Innvandrerråd og styremedlem i Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) reagerer sterkt på tillitsbruddet.
Foto : Hina Aslam
– Hun er i en posisjon hvor hun setter fingeren på problematikken etniske minoriteter kan oppleve når kulturer kolliderer, det er derfor veldig trist, hvis dette stemmer, og hun ikke har vært åpen om de reelle årsakene til politibeskyttelsen, og fremstilt det som bare et resultat av sin frittalenhet om de somaliske miljøene i Norge, sier Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud Innvandrerråd og styremedlem i Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO).

– Dette et overtramp når det gjelder tilliten som hun har fått over lengre tid, fordi hun har kjempet en viktig kamp for blant annet sin legning. Inntrykket som er skapt, er jo at det er nettopp det som er årsaken til politibeskyttelsen hun har fått. Godt mulig at det er begge deler, men vanskelig å si konkret hva, sier Rizvi.

– Denne saken viser altså at det er på tide med et kritisk blikk på uttalelser fra enkeltpersoner som skal representere store grupper med mennesker, og som fremstiller de som en homogen gruppe. Det som er overraskende er også det at det ikke er greit å stille slike spørsmål, sier hun videre.

Les også: Når den vonde sannheten må dokumenteres (minervanett.no) 

NRK Sørlandet avslørte nylig at Aden bløffet om taxi-nekt i Vest Agder. Hun hevdet i NRK at somaliske taxisjåfører i Vest Agder skrev epost til henne om at de ikke ville kjøre henne. Etter grundige undersøkelser konkluderte fylkesmannen i Vest Agder at de ikke fant spor av diskriminering.

Da Aden ble konfrontert av NRK, innrømmet hun at taxi-nekt ikke fant sted, hun refererte til tidligere hendelser fra andre steder.

Feilanklage
Utrop skrev mandag at Aden feilaktig anklaget somaliske gutter for trusler i Vågan kommune. Aden nektet å anmelde eller bidra til å finne ut hvem som hadde sendt trusler. Ismail A. Hussein uttalte til Utrop at han og kameratene feilaktig ble hengt ut, og at Aden ikke bidro til å avkrefte eller bekrefte trusler.

– Kanskje ble hun ikke truet? undret Hussein.

Bare de siste månedene er tre personer dømt for drapstrusler på Facebook. Aden har hevdet å fått drapstrusler fra somaliere over flere år. Hittil er ingen siktet, tiltalt eller dømt.

– Jeg er skeptisk til antallet drapstrusler hun snakker om, og sett i sammenheng med hennes tidligere uttalelser som blant annet omhandler somaliere sitt syn på for eksempel juletrær, Norge og norske verdier samsvarer det ikke med det vi ser blant dagens somaliere. Hvis de fleste av truslene kommer fra kriminelle, er det er noe politiet og Aden burde ha vært åpen om, sier Rizvi til Utrop.

Prestø reagerer sterkt på det han kaller misvisende kommunikasjon fra politiet i Oslo.
Misvisende kommunikasjon fra politiet
– I lys av denne nye informasjonen er jeg kritisk til i forhold til hva politiet har tillatt seg å formidle offisielt via Facebook. Politiet vært misvisende i sin kommunikasjon, sier tidligere leder i African Youth. I dag leder han den kunstneriske organisasjonen Tabanka Dance Ensemble.

– Det bekymrer meg at så alvorlige påstander om drapstrusler med så stort omfang ikke utløser mer etterforskning. Da synes jeg det er problematisk at de ikke har etterforsket drapstrusler uavhengig av om Aden anmelder eller ikke. Signaleffekten av at politiet ikke tar drapstrusler på alvor er skummel, sier han videre.

Utrop har prøvd å komme i kontakt med Amal Aden, men hun svarer ikke på Utrops henvendelser. 

Saken er oppdatert 12.12, kl 1050. Politiets presisering om at narkotika-saken ligger tilbake i tid og er avsluttet, kom etter at denne saken først ble publisert.