Over halvparten i jobb etter intro-program

En svært stor andel av asylsøkere fra Eritrea får opphold. Men det kan endre seg i fremtiden.
Foto: Creative Commons
58 prosent av dem som avsluttet Introduksjonsprogrammet i 2014 var i arbeid eller utdanning året etter, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etiopere gjør det best (71 prosent), mens somaliere og irakere sliter (46 og 48 prosent). 
0Shares

Beregningene, som er gjort på oppdrag av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) viser følgende status for de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014 (per november 2015):

  • Yngre deltakere går i større grad over i arbeid eller utdanning enn de eldste. Dette gjaldt 76 prosent av dem mellom 20 og 24 år.
  • 66 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene var i arbeid eller utdanning. Forskjellen er desidert størst blant unge voksne mellom 25 og 39 år, med en differanse på om lag 20 prosentpoeng. En mulig årsak er at mange av deltakerne i introduksjonsordningen er i en periode av livet der de får barn og/eller er hjemmeværende med små barn.
  • 272 kommuner hadde deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2014. Av disse hadde 167 kommuner færre enn ti deltakere som avsluttet. I Oslo var 52 prosent i arbeid eller utdanning i 2015. Tilsvarende tall for Bergen og Trondheim er 60 prosent og 64 prosent.

Flest etiopere og eritreere i jobb

 
Foto : Skjermdump/ssb.no
Ser man på deltakere fra de åtte landene med flest som sluttet i 2014, var det blant de med bakgrunn fra Etiopia og Eritrea at den største andelen var i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram, med henholdsvis 71 og 68 prosent. Deretter fulgte Iran (62 prosent) og Myanmar (59 prosent). I den andre enden av skalaen finner vi dem fra Somalia og Irak hvor litt under halvparten var i arbeid eller utdanning med henholdsvis 46 og 48 prosent.

60 prosent eller flere av de kvinnelige deltakerne fra Etiopia, Eritrea og Iran er i arbeid eller utdanning. Også blant tidligere deltakere fra Myanmar er en relativt stor andel kvinner i arbeid eller utdanning med 57 prosent.