EU-måling: 27 prosent mener voldtekt “er forståelig”

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
27 prosent av samtlige respondenter i en EU-undersøkelse ga uttrykk for at sex uten samtykke kunne under visse forutsetninger "være forståelig" eller "til en viss utstrekning rettferdiggjøres".
0Shares

Var voldtektsofferet full eller dopet? Var han eller hun alene midt på natten? Hadde vedkommende oppført seg “flørtete” eller var han eller hun “provokativt” lettkledd?

55 prosent av et utvalg spurte i flere EU-land mener faktorer som dette kan rettferdiggjøre sex uten samtykke og seksuell vold. Undersøkelsen om holdninger til seksualitet er gjennomført på vegne av EU-kommisjonen, skriver Washington Post.

Øst og vest-skille
Opptil 0.000 svarte på undersøkelsen. EU-borgere Om lag en fjerdedel, 27 prosent, av alle spurte i de 22 medlemslandene i EU mente seksuell vold/voldtekt ville være “helt forståelig”. 

Undersøkelsen viser også i stor grad at holdningsforskjellene er sterke mellom EU-landene i Vest-Europa, og de nyeste medlemslandene fra den tidligere østblokken. 50 prosent av rumenske og ungarske respondenter mente sex uten samtykke var akseptabelt i enkelte tilfeller, mens tallet for latviske, tsjekkiske, slovakiske, kroatiske og bulgarske respondenter holdt seg rundt 45 prosent. 

Men også blant ikke tidligere østblokk-land var tallet på slike holdninger høyt, blant annet i Belgia (45 prosent) og Malta (40 prosent).

Fokus på overgrepsbeskyttelse
Rapportforfattere mener behovet for å beskytte kvinner og andre fra å bli ofre for seksuelle overgrep ikke kan undervurderes.

– Vi har fortsatt medlemsstater der det er betydelig jobb å gjøre. Hvor man må ta opp debatten om oppfatninger rundt kjønnsbasert vold, og hvor ideen om at vold mot kvinner er fremprovosert av offeret, eller at kvinner overdriver påstander om overgrep eller voldtekt må utfordres, konkluderer man i rapporten.